Svenska Ishockeyförbundet

Fem beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

Dela

Här bifogas fem beslut i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd i dag, torsdagen den 27 december 2018.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                           Matthew Bailey
Förening:                      Mora IK
Adress:                         Box 142, 79223 MORA
Matchdatum:                2018-12-26
Mellan:                          Mora IK - Skellefteå AIK, SHL
Domare/Anmälare        Situationsrummet
Avstängningsperiod    2018-12-27 - 2019-01-05 - 3 match(er)
Böter                             16 250:- betalas senast 2019-01-27,

BESLUT

Efter match mellan Mora IK och Skellefteå AIK, SHL, den 26 december 2018 åläggs Matthew Bailey, Mora IK, följande straff för knätackling (kneeing):

 1. Avstängning fr.o.m. den 27 december 2018 t.o.m. den 5 januari 2019. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
 2. Böter om 16 250 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Matthew Bailey samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: Efter 4.10 av period 1 så har Skellefteåspelaren nr 6 Berglund pucken under kontroll. Berglund ser att Moraspelaren nr 22 Bailey kommer åkande emot honom. Berglund skickar iväg pucken åt vänster i sargen och går själv åt höger för att undvika att bli tacklad. Bailey tar några snabba skär och när Berglund åker åt sidan så förflyttar sig Bailey åt vänster och viker ut sitt vänstra ben och tacklar Berglund med kraft över benet.
Matthew Bailey har uppgett följande. I, Matthew Bailey am from Canada. I was taught to play the game hard and within in the rules of the game. I take great pride in playing a hard working style of hockey. I have no history of injuring players. I was very disappointed to be ejected from the game on a match penalty. I completely disagree with the call. In my view, my opponent see's my coming to take contact. I stop moving my feet, slow down my speed and glide to avoid charging. My opponent chooses to try to jump out of the way instead of taking contact. I attempt to initiate contact with the shoulder and my leg does not extend out further towards the player. The player falls from attempting to avoid the hit. The player is not injured on the play and returns to game. Every player who plays the game has a responsibility to protect themselves at all time. It is up to each individual player to try to not put themselves in a vulnerable position. It is all of our duties as players to play the game within the rules for everyone’s safety. A match penalty is imposed for deliberately injuring another player as well as attempting to injure another player. I, Matt Bailey in no way wanted to injure my opponent in any way. In my opinion, I would find it hard to believe anyone who watches the play could conclude I wanted to injury my opponent. I am thankful the player was not hurt on the play.
I hope you take my opinion in consideration and thank you for hearing my side of the matter.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Matthew Bailey gjort sig skyldig till en knätackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 3 matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

 • Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50.

På disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay


BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                           Ville Kolppanen
Förening:                      Rögle BK
Adress:                         Ishallsvägen, 26254 ÄNGELHOLM
Matchdatum:                2018-12-26
Mellan:                          Örebro HK - Rögle BK, SHL
Domare/Anmälare        Sören Persson
Avstängningsperiod    2018-12-27 - 2018-12-30 - 2 match(er)

BESLUT
Efter match penalty i match mellan Örebro HK och Rögle BK, SHL, den 26 december 2018 åläggs Ville Kolppanen, Rögle BK, följande straff för otillbörligt uppträdande mot funktionär (abuse of officials):
Avstängning fr.o.m. den 27 december 2018 t.o.m. den 30 december 2018. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. 

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och ett yttrande från Ville Kolppanen.
Anmälan: Efter slutsignalen på väg upp för att tacka motståndarna för matchen så pekar Rögle målvakten Kolppanen upp mot resultattavlan och tittar på oss och gnider tumme och pekfinger mot varandra i en gest för att visa att vi är köpta. Detta bevittnas av hela domarteamet på isen och även av Domarcoachen på plats Lars-Johan Ryhed. Tyvärr så finns det ingen video att visa upp trots att vi var ute i Tv bussen och sökte.
Ville Kolppanen har uppgett följande. The only reason why I did that was I saw that referee laughed at me and showing telephone move on his left hand when I was looking him after game was over. i was so pissed off and i decide to do that. I was very frustrated after 4th goal but this situation would never happened if that referee would be professional and let things go when game is over.
Disciplinnämnden gör följande bedömning: Det saknas skäl att ifrågasätta uppgifterna i matchdomarens anmälan. Uppgifterna i anmälan får också stöd av vad Ville Kolppanen själv har uppgett. Nämnden finner det utrett att Ville Kolppanen gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande mot funktionär. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 39.

På disciplinnämndens vägnar


Alexander Ramsay

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                           Daniel Brodin
Förening:                      Djurgårdens IF
Adress:                         Box 2, 12125 STOCKHOLM-GLOBEN
Matchdatum:                2018-12-26
Mellan:                          Djurgårdens IF - HV 71, SHL
Domare/Anmälare        Situationsrummet

BESLUT
Efter match mellan Djurgårdens IF och HV 71, SHL, den 26 december 2018 åläggs Daniel Brodin, Djurgårdens IF, följande straff för knätackling (kneeing):
Anmälan lämnas utan bifall. 

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Daniel Brodin samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: När det är 3.55 kvar av första perioden så spelar HV71 spelaren nr 9 Strömberg iväg pucken bakom mål. Djurgårdsspelaren nr 34 Brodin kommer åkande mot Strömberg som försöker undvika Brodin och går åt höger. Brodin som vill tackla Strömberg missar han och träffar med sitt vänstra knä på Strömbergs vänstra ben.
Daniel Brodin har uppgett följande. Daniel Brodin utdelar en tackling på en spelare som är puckförare och tacklingsbar. Tacklingen är hård men har ingen avsikt att skada, vilket den heller inte gör då Didrik Strömberg spelar vidare efter händelsen och genomför resterande del av matchen. Vi vill göra disciplinnämnden speciellt medvetna om följande. Daniel Brodin gör ingen åkriktningsändring innan tackling. Han fäller heller inte ut någon kroppsdel, lyfter skridskorna från isen eller utdelar tacklingen med uppåtriktad kraft. Hans tackling är så ren och juste utförd den kan vara med undantag av att den träffar den vänstra delen av Didriks kropp inklusive vänster ben vilket gör att Didrik får en rotation efter tacklingen. Djurgården och Daniel anser att det är viktigt att disciplinnämnden urskiljer vad som är en vårdslös, respektlös och farlig tackling när man gör sin bedömning om eventuellt straff eller inte. Vi anser inte att denna tackling faller under denna kategori och därigenom anser vi inte att disciplinnämnden bör utdela något ytterligare straff än det matchstraff som utdelades.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner att Daniel Brodin har ett ansvar när han går in brett med benen i den aktuella situationen och att han i och för sig har gjort sig skyldig till en knätackling. Med hänsyn till att Daniel Brodin emellertid inte gör någon riktningsförändring vare sig med benen eller i övrigt utan behåller sin kroppsposition i tacklingsögonblicket anser nämnden att tacklingen inte är så våldsam eller obehärskad på ett sådant sätt att den bör föranleda något ytterligare straff än det game misconduct penalty som dömts ut under matchen.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50. 

På disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                           Kristofer Berglund
Förening:                      HV 71
Adress:                         Kinnarps Arena, 55454 JÖNKÖPING
Matchdatum:                2018-12-26
Mellan:                          Djurgårdens IF - HV 71, SHL
Domare/Anmälare        Situationsrummet
Avstängningsperiod    2018-12-27 - 2018-12-30 - 2 match(er)
Böter                             17 188:- betalas senast 2019-01-27, 

BESLUT
Efter match mellan Djurgårdens IF och HV 71, SHL, den 26 december 2018 åläggs Kristofer Berglund, HV 71, följande straff för crosschecking:

1. Avstängning fr.o.m. den 27 december 2018 t.o.m. den 30 december 2018. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2.Böter om 17 188 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Avstängningen bedöms motsvara 2 matcher. 

SKÄL                                                                  
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Kristofer Berglund samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: 3.55 kvar av första perioden så sker det en bentackling bakom HV´s mål. HV71 spelaren nr 2 Berglund ser denna bentackling och tittar upp mot domaren som inte har rest sin arm för utvisning. Berglund crosscheckar då Brodin med kraft i ryggen så att Brodin utan att kunna skydda sig ramlar in i stolpen. När Brodin är liggande så får han ytterligare en crosschecking.
Kristofer Berglund har uppgett följande. Den första crosscheckingen sitter lågt i ryggen och är av den typen som sker ett antal under i stort sett varje match, framför allt runt försvarande lags målbur. Som på alla crosscheckings så finns det kraft och denna är varken mer eller mindre men kraften upplevs större p g a att Brodin backar in mot mig. Den efterföljande ”crosscheckingen” är det noll kraft i och den borde inte ens vara uppe för diskussion.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Kristofer Berglund gjort sig skyldig till en crosschecking. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 2 matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

 • Tacklingen är respektlös
 • Den tacklade spelaren faller handlöst mot målburen och slår huvudet i stolpen
 • Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.

På disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay

 

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                           Mats Rosseli Olsen
Förening:                      Frölunda HC
Adress:                         Box 12127, 40242 GÖTEBORG
Matchdatum:                2018-12-26
Mellan:                          Frölunda HC - Luleå HF, SHL
Domare/Anmälare        Situationsrummet
Avstängningsperiod    2018-12-27 - 2019-01-05 - 3 match(er)
Böter                             20 000:- betalas senast 2019-01-27,

BESLUT
Efter match mellan Frölunda HC och Luleå HF, SHL, den 26 december 2018 åläggs Mats Rosseli Olsen, Frölunda HC, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

 1. Avstängning fr.o.m. den 27 december 2018 t.o.m. den 5 januari 2019. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
 2. Böter om 20 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
  Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Mats Rosseli Olsen samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: 13.31 kvar av andra perioden så åker Luleåspelaren nr 44 Guter ner mot kortsargen för att skjuta bort pucken. Frölundaspelaren nr 51 Rosseli Olsen tar några kraftfulla skär och åker ner mot Guter med fart. Guter skjuter iväg pucken och öppnar upp sig. Rosseli Olsen släpper klubban ett par meter innan han tacklar Guter. En tackling som träffar i huvudet med höga armar. Guter lämnar isen och återkommer inte till spel mera. Alternativ bestraffning är Boarding.
Mats Rosseli Olsen har uppgett följande. Jag forecheckar och fullföljer en tackling, men inte med full kraft. Det var en tackling vilken som helst med kraften riktad mot bröstet och jag har inga intentioner alls att skada spelaren. Och jag vill poängtera att jag aldrig blivit anmäld eller avstängd för den här typen av situation tidigare. Dessutom: Luleåspelaren måste i den här situationen vara beredd på att bli tacklad och har ett eget ansvar.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Mats Rosseli Olsen gjort sig skyldig till en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 3 matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

 • Det är fråga om en tackling med höga armar och uppåtgående rörelse
 • Hög fart
 • Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44. 

På disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay

Med vänliga hälsningar

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Marknads-, kommunikations- och försäljningsavdelningen

Anders Feltenmark
Informationsassistent

Nyckelord

Kontakter

Alexander RamsayOrdförande i Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

070 - 522 64 54

Dokument

Länkar

Om

Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Tjurhornsgränd 6, 3 tr, Box 5204
121 16 Johanneshov

08-449 04 00http://www.swehockey.se

Svensk Ishockey – tillsammans tar vi ansvar och skapar passion, framgång och glädje i vardagen. Svenska Ishockeyförbundet bildades den 17 november 1922. Medlem i Sveriges Riksidrottsförbund sedan starten och i Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) sedan 1920. Vi är en av de mest framgångsrika idrotterna i Sverige och en av de mest framgångsrika inom vår idrott i världen. Det ska vi fortsätta att vara. Svensk Ishockey ska också vara en samlande kraft och bidra till att bygga vårt framtida samhälle.

Svenska Ishockeyförbundet är ett av Sveriges största idrottsförbund med 392 föreningar i 22 distrikt och drygt 68 000 spelare och domare. 2 301 ishockeylag samsas i 363 ishallar runt om i landet.

Om Svenska Ishockeyförbundets pressmeddelanden 
Den som vill ändra, lägga till eller ta bort E-postmottagare meddelar detta till info@swehockey.se

Följ Svenska Ishockeyförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Ishockeyförbundet

Ishockeyns stämma avslutad: Anders Larsson omvald som ordförande och direkt upp- och nedflyttning till SHL och Hockeyallsvenskan införs15.6.2019 10:28:44 CESTPressmeddelande

Idag lördag den 15 juni avslutades Svenska Ishockeyförbundets Förbundsmöte i Stockholm. Anders Larsson omvaldes till ordförande och förbundsmötet beslutade att från säsongen 2020/21 införa direkt upp- och nedflyttning av ett (1) lag mellan serierna på förbundsnivå inom herrishockeyn. I övrigt beslutade Förbundsmötet att förstärka det regionala stödet till ishockeyföreningarna i hela landet genom regionala s.k. sportkontor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum