Umeå kommun

Fem föreningar får demokratiskjuts

Dela

Fem ideella föreningar har fått 20 000 kr vardera för att genomföra demokratiprojekt under 2019. Satsningen kallas för Demokratiskjutsen och är en särskild satsning av engångskaraktär.

Syftet med demokratiskjutsarna är att öka kunskapen om demokratiska processer, stärka demokratin och öka medborgarnas inflytande i olika samhällsfrågor. Föreningarna kommer att genomföra projekt under det kommande året med en mångfald av olika aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper i Umeå.

Detta ska genomföras med bidragen:

Vän i Umeå - Ökad delaktighet för utrikesfödda tjejer
Projektet erbjuder deltagarna möjlighet att samtala och lära sig mer om sina mänskliga rättigheter kopplade till sex och samlevnad. Projektet vill bidra till ökad självkänsla och egenmakt samt delaktighet i politik och föreningsliv. Detta görs genom kreativa uttryck så som musik och bildskapande. Projektet sker i samverkan med RFSU och Kulturbron.

Studieförbundet Vuxenskolan – Ung kraft!
Genom två föreläsningar, en i centrala delarna av stan och en på Ersboda, ska unga som vill organisera sig få kunskap och verktyg att göra det. Projektet sker i samverkan med förbundet Vi Unga!

Utrikespolitiska föreningen Umeå – Youth engagement project
Föreningen kommer att erbjuda aktiviteter för gymnasieungdomar inför Europaparlamentsvalet i syfte att skapa engagemang för utrikespolitiska frågor och öka valdeltagandet. Bland annat kommer det att produceras en podcast, bjudas in till temakväll och arrangeras panelsamtal, en ungdomsdebatt och en debatt med kandidaterna till valet.

Sävar IK – Ung, aktiv och medinflytande i Sävar
I samband med Sävarcamp kommer aktiviteter för deltagarna att genomföras i syfte att barn och unga ska få mer inflytande över sin egen fritid. Aktiviteterna omfattar en enkätundersökning och sedan studiebesök på områden där kommunen planerar ny stadsmiljö. Där får deltagarna dokumentera ”platser där barn inte haft inflytande” som de senare under en workshop får skapa alternativ till. Deltagarna kommer själva att rösta fram de förslag som de vill prioritera, vilka sedan presenteras i en utställning.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten – Rätten till källorna, arkiv åt alla!
I samband med att Folkrörelsearkivet fyller 50 år anordnas till hösten ett arrangemang med öppna föreläsningar som förklarar arkivens syfte, funktion och innehåll. Syftet är att tillgängliggöra arkiven och vår gemensamma historia för fler eftersom de utgör en viktig del i ett aktivt medborgarskap.

Mer information:

Klara Enmark
fritidskonsulent
Umeå kommun
klara.enmark@umea.se 
072-222 25 72

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
stefan.hildingsson@umea.se
070-343 26 80

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Positivt besked för nio nya flerbostadshus på Ålidhem23.5.2019 17:02:02 CESTPressmeddelande

Bostaden har sökt Bygglov för nio nya flerbostadshus vid Magistervägen på Ålidhem. Husen byggs till stora delar på befintliga parkeringsplatser. Ett nytt parkeringsgarage ska planeras i anslutning till de nya husen men trots det saknas det 116 parkeringsplatser enligt parkeringsnormen. Förutsatt att parkeringsgaraget, som är ett separat bygglovsärende, får godkänt ställer sig byggnadsnämnden positiv de nya flerbostadshusen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum