Linköpings kommun

Fem kommuner kräver klara besked om Ostlänken

Dela

Det är av yttersta vikt att regeringen nu tydligt klargör att arbetet med Ostlänken och tillhörande kringinvesteringar ska fortsätta enligt nuvarande planering, med mål att etappen blir den första länken i en framtida stambana för höghastighetståg. Den uppmaningen framför idag den politiska ledningen för de fem kommunerna längs Ostlänken vid ett möte med infrastrukturminister Anna Johansson och näringsminister Mikael Damberg. Sverigeförhandlingens sätt att hantera det största infrastrukturprojektet på 150 år i Sverige riskerar att leda till förseningar, ökade kostnader och till att strategiska kringinvesteringar, i form av bland annat nya bostäder, äventyras.

Det är kommunstyrelsernas ordförande från Linköping, Norrköping, Nyköping, Trosa och Södertälje som idag möter infrastrukturministern och näringsministern. Mötet kom till stånd efter det brev kommunstyrelsernas ordförande skrev till infrastrukturministern i november. De begärde där att få redovisa kommunernas förberedelsearbete och planerade investeringar samt att få regeringens syn på risken att arbetet med Ostlänken försenas.

Riksdagen beslutade 2012 att Ostlänken mellan Södertälje och Linköping skall byggas med start år 2017. Detta beslut bekräftades när riksdagen 2014 fastställde nationell plan för transportsystemets utveckling för åren 2014-2025.

Ostlänkenkommunerna har under en lång tid verkat för att förverkliga projektet och skapa möjligheter för efterfrågat bostadsbyggande. Arbetet med järnvägsplaner pågår för nästan hela sträckan och kommunerna samverkar aktivt med Trafikverket kring planeringen. Kommunerna planerar för lokala miljardinvesteringar i nya resecentrum och lokal infrastruktur.

Parallellt med planeringen av järnvägen pågår ett aktivt arbete för att utveckla regionen och för att tillvarata den potential för ökad tillväxt som Ostlänken genererar.Redan idag satsar företag i regionen som en effekt av beslutet att bygga Ostlänken.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att bland annat underlätta utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Tyvärr innebär det att Sverigeförhandlingen bedriver förhandling av redan beslutade sträckor parallellt med delar där inte ens sträckningen är klar. Den arbetsordningen riskerar att projektet Ostlänken försenas.

Ostlänken är den första delen av en ny stambana som binder ihop våra tre storstäder och därmed skapar förutsättningar för bättre nationell tillväxt. Ostlänken är en förutsättning för att säkra framtida kapacitet för tågtrafiken till och från Stockholm söderut mot Göteborg och Malmö. Samtidigt ger Ostlänken ökad kapacitet för den regionala trafiken i Mälardalen.

Sverigeförhandlingens ensidiga fokus och prioritering av ändstationernas marknad riskerar dock att hindra den regionala utvecklingen som är så viktig för Sveriges tillväxt.

Det är nu tid för regeringen att undanröja de tvivel som nu hotar att viktiga och nödvändiga investeringsbeslut går om intet.

För ytterligare information kontakta:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje, 08-523 068 65

Daniel Portnoff, kommunstyrelsens ordförande Trosa, 070-662 19 30

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande Nyköping, 073-773 79 83

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande Norrköping, 070-527 26 27

Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande Linköping, 072-240 07 40

Nyckelord

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Bilder

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum