Natur & Kultur

Fem läkare årets Cullbergstipendiater

Dela

Fem läkare tilldelas Cullbergstipendiet 2022. De kommer att besöka psykiatriska verksamheter i Norge, Nederländerna, Schweiz och USA för att bland annat studera behandling av könsdysfori och depression. Stipendiaterna delar på 230 000 kronor från Natur & Kultur.

Beata Bäckström, Viktor Fabri, Catherine Gajland, Gina Griffioen och Maria Hedström är årets Cullbergstipendiater. Foton: privata.
Beata Bäckström, Viktor Fabri, Catherine Gajland, Gina Griffioen och Maria Hedström är årets Cullbergstipendiater. Foton: privata.

Cullbergstipendiet är ett resestipendium uppkallat efter den nyligen bortgångne initiativtagaren professor Johan Cullberg, som var psykiater och författare. Det ger möjlighet att besöka psykiatriska verksamheter utomlands under två till fyra veckor. Bland de områden som årets stipendiater ska studera finns behandling av könsdysfori – att könsidentiteten inte stämmer överens med det kön personen tilldelats vid födseln – och depression. Psykiatern Tove Gunnarsson, sammankallande i stipendiekommittén, kommenterar det så här:

– Könsdysfori är ett ovanligt tillstånd, men det har ökat alltmer de senaste åren, särskilt hos barn och ungdomar. Det är ett psykiatriskt arbetsområde under utveckling och rymmer förutom medicinska även etiska och existentiella frågor. Därför är det värdefullt att en av stipendiaterna ska besöka en klinik i Amsterdam som är världsledande vad gäller barn och unga med könsdysfori.

– Depression är en folksjukdom men studier visar att cirka en tredjedel av patienterna inte tillfrisknar trots två adekvata behandlingsförsök med läkemedel och/eller psykoterapi. Att hitta nya behandlingsmetoder är av yttersta vikt och det är angeläget att en av årets stipendiater ska besöka en av världens mest framstående forskargrupper med inriktning på hjärnstimulerande behandling av depression för att lära mer om en potentiellt banbrytande metod, fortsätter Tove Gunnarsson.

Cullbergstipendiet finansieras av Natur & Kultur och delas ut i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen till psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST). Syftet är att utveckla den svenska psykiatriska vården genom att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri.

Stipendiater 2022
Beata Bäckström
, överläkare vid Regionala specialmottagningen för bipolära och psykotiska tillstånd, barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Region Skåne, ska auskultera i Norge vid Kompetenscentrum TIPS, Tidig intervention vid psykos, Oslo universitetssjukhus, för att få kunskap om de metoder som där utvecklats för att tidigt identifiera och behandla ungdomar med psykostillstånd.

Viktor Fabri, ST-läkare vid Vuxenpsykiatriska kliniken i Helsingborg, ska auskultera i USA vid Brain Stimulation Lab på Stanford University i Kalifornien för att studera hur man där genom nya metoder för magnetstimulering av hjärnan hjälper patienter som lider av svårbehandlad depression.

Catherine Gajland, ST-läkare vid barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm, ska besöka Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Schweiz, för att få en inblick i och förståelse för hur beroendevård kan bedrivas utanför Norden.

Gina Griffioen, specialistläkare vid Vuxen- och ungdomsteamet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem, VUB-teamet, Norra Stockholms Psykiatri, ska besöka Centrum voor Consultatie en Expertise i Utrecht och på fler orter i Nederländerna, där man erbjuder konsultation till vårdpersonal som arbetar med allvarliga problembeteenden inom ett brett uppdrag.

Maria Hedström, överläkare vid BUP FoU-centrum, Mottagningen för könsinkongruens och könsdysfori i Stockholm, ska auskultera i Nederländerna vid Department of Child and Adolescent Psychiatry and the Center of Expertise on Gender Dysphoria vid Amsterdam University Medical Centers, vilka är världsledande på området könsdysfori hos barn och unga.

Om stipendiet
Johan Cullberg gjorde själv studieresor som han ansåg lärde honom mycket, bland annat till USA och Australien. Genom att ta initiativ till ett resestipendium önskade han göra det möjligt för andra att åka ut i världen och ta del av nya och annorlunda arbetssätt.

Totalt 60 personer har utsetts till Cullbergstipendiater sedan stipendiet först delades ut 2009. Hittills har 50 genomfört sina resor och några har måst senarelägga dem p.g.a. coronapandemin.

– Resorna har bidragit till såväl stipendiaternas professionella utveckling som till att föra hem kunskaper som utvecklar den svenska psykiatrin. Stipendiet var en stor glädje för Johan Cullberg och han var ända till slutet djupt engagerad i bedömningen av ansökningarna. Han lämnar ett stort tomrum efter sig i stipendiekommittén med sina kunskaper men också som vän, säger Tove Gunnarsson.

Hon är redaktör för Svenska Psykiatriska Föreningens tidskrift Svensk Psykiatri och den som Johan Cullberg förra året utsåg till sin efterträdare vad gäller att leda arbetet i stipendiekommittén.

Johan Cullberg gick bort den 14 juni vid 88 års ålder.

Om stipendiets grundare
Professor Johan Cullberg (1934–2022) var författare på Natur & Kultur sedan 1970-talet och skrev flera banbrytande böcker, bland annat Kris och utveckling (1975, femte utgåvan 2006) och Dynamisk psykiatri (1984, sjunde utgåvan 2003).Självbiografin Mitt psykiatriska liv utkom 2007.Hans sista bok, Att insjukna i psykos – förlopp, behandling, återhämtning, kom 2020 (skriven med Maria Skott och Pontus Strålin). Johan Cullberg har även skrivit uppskattade biografier över författare, bland annat Skaparkriser – Strindbergs Inferno och Dagermans och senast Märta och Hjalmar Söderberg – en äktenskapskatastrof (med Björn Sahlin, 2014).

För mer information, kontakta:
Annika Schildt, marknads- och kommunikationsansvarig högskola
annika.schildt@nok.se, 070-555 61 91.

Kontakter

Bilder

Beata Bäckström, Viktor Fabri, Catherine Gajland, Gina Griffioen och Maria Hedström är årets Cullbergstipendiater. Foton: privata.
Beata Bäckström, Viktor Fabri, Catherine Gajland, Gina Griffioen och Maria Hedström är årets Cullbergstipendiater. Foton: privata.
Ladda ned bild

Om

Natur & Kultur
Natur & KulturVarje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.

Följ Natur & Kultur

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Natur & Kultur

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum