Konkurrensverket

Fem nya projekt får forskningsbidrag av Konkurrensverket

Dela

Myndigheters upphandlingar av automatiserade beslutsstödsystem, hur covidkrisen har påverkat kollektivtrafiken och en analys av branschen för läkemedel online. Det är några av de forskningsprojekt som i år har beviljats forskningsbidrag av Konkurrensverket.

Konkurrensverket bidrar med finansiering till utvalda forskningsprojekt vid svenska universitet. I år har 4,3 miljoner kronor delats ut till nya forskningsprojekt.

– Att öka förståelsen för hur marknader fungerar är viktigt. Det bidrar till att utveckla samhället. De forskningsprojekt som nu har fått forskningsmedel kommer på olika sätt ta fram ny kunskap som ökar förståelsen för olika problemställningar inom konkurrens- och upphandlingsområdet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Ett av de fem forskningsprojekt som har tilldelats forskningsmedel ska studera konkurrensen mellan vårdgivare, och hur den konkurrensen påverkas av socialförsäkringar. Forskningsprojektet leds av ekon. dr Maksym Khomenko vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Syftet med projektet är att förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet och tillgänglighet.

En översyn av EU-stadgans inverkan på konkurrenslagstiftningen ur ett svenskt perspektiv ska studeras under ledning av professor Xavier Groussot vid juridiska institutionen, Lunds universitet. Forskningsprojektet kommer särskilt fokusera på de horisontella klausulerna i EU-stadgan, den digitala inre marknaden och Sverige.

Professor Henrik Artman vid EECS, Kungliga Tekniska högskolan, ska studera myndigheters upphandlingar av automatiserade beslutssystem. Projektet ska kartlägga hur, och om, myndigheter ställer icke-funktionella krav vid upphandling av beslutsstödsystem. Projektet syftar också till att ta fram vägledning för hur icke-funktionell kravställning kan förbättras.

Coronapandemin har orsakat ekonomisk kris för kollektivtrafiken i Sverige och ekon. dr Gunnar Alexandersson vid SIR, Handelshögskolan i Stockholm, har beviljats forskningsmedel för att studera hur covidkrisen resulterat i omförhandlingar av ingångna avtal inom den regionala och lokala kollektiva busstrafiken, och vad dessa avtalsförändringar har inneburit.

Docent Vladimir Bastidas vid juridiska institutionen, Uppsala universitet, har beviljats forskningsmedel för att analysera tvåsidiga marknader inom branschen för läkemedel online.

Utöver de fem nya forskningsprojekten ges också bidrag till sju pågående projekt.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Wallenklint, Funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03, joakim.wallenklint@kkv.se

Läs mer om forskningsprojekten på vår webbplats https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/kunskap-och-forskning/forskningsprojekt/

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Svensk Mäklarstatistik ska fortsätta leverera data om bostadsmarknaden1.7.2021 17:19:07 CEST | Pressmeddelande

Konkurrensverket ålägger tillfälligt Svensk Mäklarstatistik att fortsätta leverera data om bostadsaffärer i Sverige till företaget Valueguard Index Sweden, inklusive rätten för företaget att publicera egen statistik baserad på dessa data. Beslutet gäller fram till dess att Konkurrensverket har avgjort om Svensk Mäklarstatistiks leveransvägran är ett brott mot konkurrenslagen, eller fattat annat beslut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum