Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Femton procent får inte alla sina läkemedel direkt på apotek

Dela

I nästan femton procent av fallen får inte kunderna alla de läkemedel de efterfrågar när de besöker sitt apotek. Det visar en kartläggning som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket genomfört.

 

  • Vi kan konstatera att det blivit en försämring jämfört med den undersökning som Sveriges Apoteksförening genomförde för några år sedan, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

Av TLV:s mätning framgår att 92,6 procent av alla efterfrågade läkemedel expedieras direkt (helt eller delvis) men att endast 85,3 procent av alla kunder får alla sina efterfrågade läkemedel vid apoteksbesöket. Direktexpedieringsgraden per kund är lägre för de kunder som efterfrågar många läkemedel.

TLV pekar i sin rapport på att anledningen till att direktexpedieringen sjunkit beror på ökat antal restnoteringar samt att apoteken inte har varan i lager.

  • Antalet apotek har ökat successivt under åren och per apotek säljs det färre receptbelagda läkemedel i genomsnitt. Detta är något som påverkar lagerhållningen, säger Gunilla Rönnholm.

TLV föreslår att det sker återkommande mätningar. En fråga som då särskilt behöver analyseras är den framväxande e-handelns påverkan på direktexpedieringen. E-handeln ingick inte i denna undersökning. I TLV:s uppföljning av apoteksmarknaden som publicerades i november framgår att antalet kunder som väljer att köpa sina läkemedel via e-handel ökar. Fortsatt uppföljning av restnoteringars påverkan på direktexpedieringsgraden kan också vara aktuellt för kommande mätningar.

Om kartläggningen

Direktexpedieringsgraden på den svenska apoteksmarknaden mättes på 144 slumpmässigt utvalda fysiska apotek. Information om direktexpedieringsgrad samlades in genom en enkät som fylldes i av expedierande farmaceuter i samband med varje kundbesök vid receptdisken på de utvalda apoteken. Undersökningen genomfördes digitalt, det vill säga enkäten var webbaserad. Undersökningen genomfördes från den 16 till 22 september 2019. 

Bakgrund till kartläggningen

I öppenvårdsapotekens grunduppdrag ingår att verka för en god och säker läkemedelsanvändning genom att säkerställa att konsumenten så snart det kan ske får tillgång till förordnade läkemedel och varor, ge sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning samt att genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel.

TLV fick 2018 flera regeringsuppdrag som rör apoteksverksamhet, däribland Förstudie om apoteksindikatorerMätning av öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgrad samt Förstudie inför försök med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek. Apoteksindikatorer ska som komplement till tillsyn mäta apotekens prestation inom grunduppdraget, direktexpedieringsgraden är en viktig del av grunduppdraget och farmaceutiska tjänster definieras som rådgivning och andra insatser utöver grunduppdraget.

 

Samtliga tre uppdrag avrapporteras under december.

Kontakter

Om

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

http://tlv.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna, som också kallas högkostnadsskyddet. TLV beslutar även vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet. Vi ansvarar också för reglerna för utbyte av läkemedel på apotek och den ersättning apoteken ska få för att expediera receptbelagda läkemedel. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel, apotek och tandvård. Det gör vi bland annat genom reglering, ersättning och uppföljning av marknaderna.

Följ Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Fler apotek i glesbygd kan få bidrag28.5.2020 14:59:05 CESTPressmeddelande

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vill ändra reglerna så att fler apotek i glesbygd ska kunna få bidrag. Det skriver myndigheten i en rapport till regeringen. * ­Kunder ska kunna hämta ut läkemedel och få rådgivning även i glesbygden, säger biträdande enhetschef Gunilla Rönnholm på TLV. I korthet innebär de nya reglerna att maxgränsen för försäljningsintäkter från receptförskrivna läkemedel höjs och att kraven på öppethållande sänks. * ­De nya gränserna är bättre anpassade till dagens förutsättningar och ger apoteken bättre möjlighet att hantera de utmaningar som de möter, vilket kommer att gagna de kunder som nyttjar apoteken, säger Gunilla Rönnholm. TLV föreslår att de nya reglerna träder i kraft i sommar och att de ska gälla retroaktivt för hela verksamhetsåret 2020. TLV bedömer att fler än 50 apotek kan vara berättigade till glesbygdsbidrag med de nya reglerna och det bedöms kosta omkring femton miljoner kronor varje år. Faktaruta om glesbygdsbidraget TLV ansvarar för det bidr

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum