Umeå kommun

Filmer och skyltar guidar om klimatsmarta lösningar

Dela

Vilka är egentligen de innovativa lösningar som tas fram i Umeås smarta stadsdel Universitetsstaden? Med 11 korta filmer kopplade till fysiska skyltar visualiseras och förklaras på ett lättillgängligt vis vad som gjorts i Universitetsstaden inom ramen för EU-projektet RUGGEDISED.

Med start idag släpps den första filmen i en serie om 11 korta filmer med titeln ”Small steps for mankind”. Filmerna inleds med ett kort intro om Universitetsstaden som en nationell och internationell förebild i att minska klimatavtrycket. Universitetsstaden är något av en ”pionjärstad” som ligger i framkant och testar nya lösningar för att möta behovet av att minska stadens CO₂-utsläpp.

Filmerna är textade på engelska med titlar som exempelvis ”Step#11 Gamification”. I filmerna intervjuas främst personer som är väl insatta i de innovativa lösningarna och berättar om lösningarna på ett sätt som gör det lättare att begripa för en bredare publik. I den inledande filmen ”Step#1” är fokus på ett mer övergripande perspektiv och där intervjuas bland andra Umeå Energis vd och rektor vid Umeå universitet.

Tanken är att filmer och skyltar ska komplettera varandra, eftersom lösningarna också presenteras på fysiska skyltar i området. På skyltarna finns QR-koder som leder till respektive film. Dessutom finns allt tillgängligt via en 3D-karta som visas på en stor så kallad ”touch-skärm”, centralt placerad i Infocenter på Umeå universitet. På det här sättet blir det en flexibel användning för både självguidning och guidning vid de frekventa studiebesöken.


En kartöversikt samt exempel på två skyltar bifogas.

Tider för filmsläpp och skyltar på plats

27 februari: STEP#1  Titta på första filmen här: www.greenumea.se/ruggedised

5 mars:       STEP#2 - #4

12 mars:     STEP#5 – #7

19 mars:     STEP#8 - #11

15 april:      Fysiska skyltar på plats

Mer information webb och video

www.greenumea.se/ruggedised
www.ruggedised.eu/
 

Kontakter

Carina Aschan
Strategisk utvecklare i Umeå kommun
Projektledare för RUGGEDISED
070-330 60 25
carina.aschan@umea.se

Bilder

Ladda ned bild
Universitetsstaden - kartöversikt
Universitetsstaden - kartöversikt
Ladda ned bild
EU
EU
Ladda ned bild
Logotyper partners i RUGGEDISED-projektet
Logotyper partners i RUGGEDISED-projektet
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

RUGGEDISED är ett stort samarbetsprojekt, medfinansierat av EU:s Horizon 2020. I Umeå samarbetar EU-projektet med flera partners runt om i Europa, men särskilt med partnerstäderna Rotterdam och Glasgow, för att utveckla sin ”Smart City”. Några kännetecken för en smart stad är att den är digital och energieffektiv. De olika tekniska systemen måste kopplas samman och interagera med varandra, men även stadens företag, organisationer och människor behöver interagera och samverka.

Umeå kommun, Akademiska Hus, Region Västerbotten, RISE, Umeå Energi, Umeå universitet och Upab samarbetar för att utveckla Universitetsstaden till ett livskraftigt och hållbart stadsdelsområde - en smart stad. Lösningarna som utvecklats i RUGGEDISED, kan sedan spridas vidare till andra delar av Umeå.

Umeå växer och fortsätter att växa med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet med RUGGEDISED är att minska stadens CO₂-utsläpp genom lägre energianvändning och hållbara transporter. Genom att utveckla smarta affärsmodeller och arbetsmetoder kan Universitetsstaden och Umeå fortsätta vara innovativa när den hållbara staden utvecklas. Ambitionen är också att andra städer i Sverige och Europa ska lära av - och använda - det som görs i Umeå, så att fler städer blir hållbara ”Smart Cities”.

Ur ett så kallat smart city-perspektiv ska resultaten fokusera på:

- Öppna upp relevant data som skapats i området, i syfte att generera ny kunskap och engagemang hos invånarna, forskarna, planerarna och andra strategiska användare.
- Effektivare markanvändning för att optimera urbana kvalitetseffekter i en växande stad, som fler bostäder, gröna områden etc.
- Ökad kollektivtrafik, cykling och gångtrafik.
- Främja mer hållbara transportsätt och minskad bilkörning.
- Smartare energisystemlösningar med lägre klimatpåverkan, integrering av bredbandsägare och fastighetsägare samt involvering av slutanvändare.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum