Göteborgs stift

Filmpremiär på Vetenskapsfestivalen: ”Gud och Big Bang”

Dela

Under Vetenskapsfestivalen premiärvisas filmen ”Gud och Big Bang”. Filmen är tänkt för gymnasieskolans religionsämne och tar upp mötet mellan religion och naturvetenskap. Premiärvisningen sker fredagen den 12 maj kl 16.30 i Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen.

I filmen "Gud och Big Bang" medverkar företrädare för fyra livsåskådningar, samt forskare. På bilden ses Jan Bärmark, Antje Jackelén, Mohammad Muslim Eneborg och Christer Sturmark.
 

”Gud och Big Bang” är en ny film som är tänkt som ett material för gymnasieskolans religionsämne. I filmen får företrädare för fyra livsåskådningar dela sina tankar om religion och naturvetenskap. Måste man välja mellan Gud och Big Bang? Vem är människan i ljuset av evolutionen? Vad är meningen med livet? Det är frågor som diskuteras i filmen. 

Koppling till läroplanen
Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten är en del av religionsämnets centrala innehåll. Denna utbildningsfilm präglas av läroplanens ambition att ”Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.”

Filmpremiär 12 maj
Under Vetenskapsfestivalen premiärvisas filmen ”Gud och Big Bang” i Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen, fredag 12 maj, 16.30–17.30. I filmen medverkar företrädare för fyra livsåskådningar, samt forskare. Vid premiären medverkar Sara Wrige, präst, Tekn dr, Svenska kyrkan, Helena Brunkman, producent och Lovisa Skoog, gymnasielärare. Efter premiären kommer filmen att vara tillgänglig på YouTube.

Vetenskapsfestivalen
Vetenskapsfestivalen i Göteborg är en plats där akademi och forskare möter nyfikna människor i alla åldrar. Omkring 70 000 besök årligen gör festivalen till ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang.

Fakta om filmen
Längd: 32 min
Medverkande: Antje Jackelén (ärkebiskop i Svenska kyrkan), Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna), Mohammad Muslim Eneborg (imam), Jan Bärmark (buddist, professor emeritus i vetenskapsteori), Ulf Danielsson (astrofysiker) och Erika Willander (religionssociolog)
Produktion: Helena Brunkman (Rallarsving)
Filmen är framtagen inom projektet Cusanus, Göteborgs stift.
Efter premiären kommer filmen att vara tillgänglig på YouTube.

Kontakt: Sara Wrige, präst, Tekn dr och projektledare, 031-771 30 63

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum