Umeå kommun

Fina siffror för Umeå kommun i SKL:s öppna jämförelse ”Planläggning och tidsåtgång 2018”

Dela

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar nu för andra gången öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Jämförelsen visar att Umeå kommun ligger bra till inom flera av de olika delar som SKL tittar på. Bland annat är det bara tre kommuner (Stockholm, Malmö och Göteborg) som antagit fler detaljplaner under 2016-2017. Även när det gäller handläggningstid och andel överklagade planer står sig Umeå kommuns resultat starkt i jämförelsen.

- Umeå är en kommun där det händer mycket och där vi har ett högt tryck på verksamheterna inom plan och bygg. Det är intressant att se hur vi står oss i jämförelse med andra kommuner. Det blir ofta diskussioner om handläggningstiden men vi ser i den här jämförelsen att vi ligger bra till i jämförelse med andra kommuner, säger Tomas Strömberg, stadsarkitekt.

Förutom att jämföra hur många detaljplaner som antagits finns i rapporten nyckeltal för antal planlagda bostäder, bostäder som beviljats bygglov, hur lång tid planhandläggningen tar och hur många detaljplaner som överklagas. Umeå kommun och 20 andra av Sveriges 290 kommuner finns under kommungruppen ”Större stad”. Bland dessa placerar sig Umeå på en sjätte plats med 17,59 planlagda bostäder per 1000 invånare. När det gäller bygglov är det bara Uppsala, från gruppen ”Större stad”, som beviljat bygglov för fler bostäder per 1000 invånare (30,86) än Umeå (25,29).

Två sätt att mäta handläggningstid

I rapporten mäts handläggningstiden för en detaljplan på två olika sätt. Antingen från det att ett planbesked lämnas eller från det första samrådet fram till antagande. Från att planbeskedet lämnas tills dess att planen antas har Umeå kommun en mediantid på 15 månader. Det placerar Umeå på en åttonde plats av de 21 större städerna. Från samråd till antagen plan är mediantiden 5 månader vilket ger en delad första plats tillsammans med Trollhättan och Luleå.

- Handläggningstiden har varit något längre under 2018 än tidigare år bland annat på grund av den ökande ärendeinströmningen som skett de senaste åren. Men det är positivt att vi har ett högt tryckt och vi rekryterar för att möta detta, säger Clara Ganslandt, planchef.

16% av detaljplanerna överklagades i Umeå under 2016-2017. Det var bara fyra av de övriga större städerna som hade en lägre andel överklagade detaljplaner.

Fakta om undersökningen

Syftet är att redovisa fakta inom några viktiga områden i kommunernas detaljplaneverksamhet. Det är uppgifter som kan vara till nytta för jämförelser mellan kommunerna och för en faktabaserad debatt avseende bostadsbyggande och planering. De Öppna jämförelserna visar att kommunerna fortsatt har en god planberedskap och att det finns många outnyttjade byggrätter för bostäder i landet. De visar också att tidsåtgången för planläggning ökat något, men att mediantiderna i de allra flesta kommuner fortfarande är under två år.

Mer information:

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
090-16 14 86
070-611 14 49        
tomas.stromberg@umea.se

Clara Ganslandt
planchef
090-16 23 50
070-955 71 96
clara.ganslandt@umea.se

Nyckelord

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Två antagna planer för kvartersförtätningar på Teg och Haga19.6.2019 17:08:14 CESTPressmeddelande

Byggnadsnämnden har antagit två detaljplaner som gäller förtätningar av kvarter på Teg och på Haga. Ena planen gör det möjligt med fem nya flerbostadshus längs Åkervägen på Teg. Den andra planen gäller ett kvarter längs Östra Kyrkogatan, i närheten av Hagaparken, där det blir möjligt att bygga ut befintliga hus eller bygga nya större hus. På en av fastigheterna blir det även möjligt att bygga gårdshus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum