BioInnovation

Finansiering klar för nya svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt

Dela

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, Vinnova, Business Finland och CLIC Innovation har ännu en gång haft en gemensam utlysning öppen för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Sju projekt har nu beviljats finansiering, varav fyra projekt består av parter från båda länderna.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson

Idag finns många biobaserade lösningar som visat sig lovande i en labbskala, men tekniska processer för uppskalning saknas ofta. Med denna utlysning ville de fyra aktörerna gemensamt stötta utvecklingen av processer och teknologier som kan ta biobaserade lösningar till en skala som företag tycker är relevanta för implementering till produktion.

- Det finns en stor kompetens inom biobaserad utveckling i Sverige och i Finland. Vi ser stora möjligheter för denna utlysning att stötta starka värdekedjor som kan ta fler biobaserade produkter till marknaden, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

- Vårt ”Bio and Circular Finland program” bygger aktivt starka ekosystem med biobaserade och cirkulära innovationer som inkluderar såväl stora företag, små- och medelstora företag som forskningsorganisationer. Denna gemensamma utlysning är ett bra sätt att bereda väg för en internationalisering för små- och medelstora företag och ekosystem, säger Tuomas Lehtinen, Senior Advisor Bio & Circular Economy, Business Finland.

- Programmet ökar också det internationella samarbetet mellan föregångsländerna inom biobaserad och cirkulär ekonomi. Samarbetet mellan de två starka bioekonomiländerna Finland och Sverige är ett viktigt steg i att både bredda och fördjupa de internationella aktiviteterna i Norden, Europa och Japan, säger Jutta Kauppi, Head of Bio and Circular Finland Program. https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/programs/bio-and-circular-finland/

Bakgrund till utlysningen
Utlysningen är en konkret samverkanseffekt av det samarbete som startades mellan länderna i samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat. Finland fick då en gåva från Sverige som var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Detta är andra gången de fyra aktörerna gör en gemensam utlysning.

Utlysningens målsättning var att öka antalet biobaserade produkter på den internationella marknaden. Projektkonsortierna skulle inkludera ett finskt respektive ett svenskt företag men utlysningen var också öppen för enbart svenska projekt. Business Finland finansierar de finska parterna och den svenska delen av utlysningen finansieras av Vinnova via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Utlysningens budget för svenska parter var 25 miljoner SEK och 28 miljoner SEK delades ut, vilket var över budget. För finska parter var budgeten cirka 2.5 miljoner euro.

Kontakt för mer information

Anna Wiberg, Program manager
BioInnovation
anna.wiberg@bioinnovation.se
+ 46 (0)76 129 62 94

Tuomas Lehtinen, Senior Advisor, Bio & Circular Economy
Business Finland
tuomas.lehtinen@businessfinland.fi

Teija Laitinen, Head of Bioeconomy,
CLIC Innovation
Teija.laitinen@clicinnovation.fi

  • BioInnovation is a Strategic Innovation Programme initiated by the Swedish Forest Industries Federation, IKEM and TEKO. The programme is being funded by Vinnova, the Swedish Energy Agency and Formas, along with stakeholders from the business community, academia, institutes and the public sector. The aim is to increase competitiveness and the level of value added in the Swedish biobased sector by creating the best possible conditions for production of new biobased materials, products and services. www.bioinnovation.se.
  • Business Finland offers a broad variety of services that exist to support innovation, internationalisation, investments and tourism. www.businessfinland.fi/en
  • CLIC Innovation is an innovation cluster that focuses on bioeconomy, circular economy and energy systems. www.clicinnovation.fi
  • Vinnova is Sweden's innovation authority, tasked with contributing to sustainable growth through improvement of conditions for innovation. www.vinnova.se.

Nyckelord

Bilder

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk1.6.2020 10:50:00 CEST | Pressinbjudan

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum