SBAB Bank

Finansinspektionen beslutar om kapitalkrav för SBAB Bank AB (publ)

Dela

Den 24 september 2021 erhöll SBAB Bank AB (publ) (”SBAB”) beslut från Finansinspektionen om ökat kapitalbaskrav för SBAB, på individuell nivå och gruppnivå, och dess dotterföretag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (”SCBC”). Finansinspektionens beslut är ett resultat av genomförd översyn- och utvärderingsprocess.

Enligt beslutet ska SBAB på gruppnivå (konsoliderad situation) uppfylla följande kapitalbaskrav utifrån det riskbaserade kapitalbaskravet:
• Pelare 1-krav om 8 procent (varav 4,5 procent ska uppfyllas med kärnprimärkapital)
• Pelare 2-krav om 3,35 procent (varav 2,19 procent ska uppfyllas med kärnprimärkapital)
• Pelare 2-vägledning om 0 procent

Det totala kärnprimärkapitalkravet på gruppnivå beräknas, baserat på detta, till 9,2 procent, vilket kan jämföras med SBAB:s kärnprimärkapitalrelation om 13,1 procent vid utgången av andra kvartalet 2021, vilket ger fortsatt god marginal till externa kapitalkrav och interna kapitalmål.

SBAB tilldelas samtidigt ett krav kopplat till bruttosoliditet, en så kallad Pelare 2-vägledning om motsvarande 0,3 procent som ska läggas till minimikravet om 3 procent. Det innebär ett totalt bruttosoliditetskrav och Pelare 2-vägledning om 3,3 procent.

Det riskbaserade Pelare 2-kravet om 3,35 procent avser kreditrelaterad koncentrationsrisk, ränterisk i övrig verksamhet, kommersiella fastigheter samt brister kopplat till interna modeller, av vilka de senare bidrar med 1,61 procent.

SBAB har sedan tidigare identifierat brister i interna modeller för kapitaltäckning av kreditrisk varför SBAB dels använt sig av ett självpåtaget artikel 3-påslag i kapitaltäckningen och i rapporteringen, dels genomfört ett arbete med att uppdatera de interna modellerna i IRK-systemet. SBAB:s bedömning är att implementeringen av de uppdaterade modellerna, efter Finansinspektionens godkännande, ska läka identifierade brister och därför leda till ett minskat Pelare 2-krav.

SBAB konstaterar samtidigt att den riskbaserade Pelare 2-vägledningen fastställts av Finansinspektionen till 0 procent medan Pelare 2-vägledningen avseende bruttosoliditet bestämts till 0,3 procent. Dessa vägledningar är dels ett resultat av kvantitativa stresstest dels utifrån en samlad kvalitativ bedömning och understryker återigen SBAB:s stabila affärsmodell och den låga underliggande risken i verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se

Denna information är sådan information som SBAB Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2021 klockan 11.30 CET. För mer information om SBAB Bank AB (publ) hänvisas till: www.sbab.se

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/


SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 288 000 och 391 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2021). Antal medarbetare (FTE) är 811. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Mäklarbarometern: Stillastående priser avslutar 202119.10.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Om fastighetsmäklarnas prognos slår in är stillastående priser att vänta på både bostadsrätter och småhus under fjärde kvartalet 2021. Fler fastighetsmäklare i Stor- Stockholm jämfört med i Stor-Malmö och Stor-Göteborg gör prognosen att priserna kommer att falla, speciellt på småhus. I Stor-Malmö bedöms utbudet av bostadsrätter öka och efterfrågan samtidigt minska, vilket lokalt kan påverka såväl förmedlingstid som pris.

Ännu inga höstmoln över bostadsmarknaden - priserna steg på bred front i september1.10.2021 11:52:54 CEST | Pressmeddelande

Den prisuppgång på bostäder som skedde i augusti efter nedgången under sommarmånaderna fortsatte även under september i samtliga regioner i Sverige, med undantag för småhus i Södra Sverige. Trots tappet under sommaren är lägenhetspriserna nu åter på ”all time high” i alla regioner med undantag för i Stormalmö. För villorna gäller samma sak med undantag för Storstockholm och Södra Sverige. Ännu syns därmed ingen höstavmattning. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under september.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum