Inuit Sila

Fiskare på Öland-Gotland får hjälp av inuitiska sälfångare

Dela

Inget bringar fram känslor som bilden av en söt liten sälunge. Men sälen är inte en hotad djurart och därför har de kustnära fiskarna på Östersjön och inuitiska sälfångare gått samman för att ändra vår syn på sälen.

Fiskarna på Öland-Gotland är desperata eftersom de många sälarna äter fångsten direkt ur deras nät. På 10 år har antalet sälar fördubblats samtidigt som antalet fiskare nästan halverats. De grönländska sälfångarna har förlorat 90 % av sin försäljning av sälskinn efter att EU har infört förbud mot handel med sälprodukter, och även om inuiterna är undantagna förbudet har detta ändå gett sälskinn ett dåligt rykte.

”Både vi och fiskarna har drabbats hårt av att djurrättsorganisationerna utropat sälen till vår tids heliga djur som måste beskyddas till varje pris”, säger Leif Fontaine, sälfångare från Sisimiut på Grönland och som nu är på Öland-Gotland för att hjälpa de lokala fiskarna att uppmärksamma konsekvenserna av vår syn på sälen.

De kustnära fiskarna som är kvar på Öland-Gotland märker dagligen hur det växande beståndet av sälar hotar deras försörjning. Tore Johnsson, förman för fiskarna på Öland-Gotland, berättar att på grund av sälarna måste fiskarna bege sig längre och längre ut till havs för att fånga fisk. Några gånger har fångsten varit infekterad av sälmask och kan därför inte säljas och det går knappt en dag utan att garnfiskarna halar upp fångst som är halvt uppäten av sälar. ”Idag finns bara 30 fiskare kvar, för 15 år sedan var det över dubbelt så många”, säger Tore Johnsson och fortsätter: ”Om vi som är kvar ska ha en chans att överleva, måste sälarna regleras nu. På samma sätt som man reglerar rådjursbestånden i våra skogar.”

Leif Fontaine är del i den inuitiska sälfångarorganisationen Inuit Sila som kämpar för att uppmärksamma de konsekvenser som kampanjer och lagar mot sälfångst har medfört för ursprungsbefolkningen i det arktiska. Med honom på Öland-Gotland är Aaju Peter från Nunavut i Kanada. Hon är advokat och har i många år kämpat för inuitiska rättigheter. ”Vår kultur bygger på ett respektfullt liv i samklang med djuren som omger oss, och sälen har alltid varit vår viktigaste källa till överlevnad i en region av världen där man inte kan odla grönsaker”, berättar Aaju Peter och säger: ”Därför är synen på sälen ett slag både mot vår möjlighet till överleva och mot vår uppfattning av hur man lever i samklang med naturen.”

Inuit Sila har gått samman med fiskarorganisationerna på Öland-Gotland i Sverige, Åland i Finland och Bornholm i Danmark för att uppmana politikerna att basera lagstiftningen på förnuft istället för känslor. Både sälfångare och kustnära fiskare tror att om det inte snart sker en förändring, kommer båda yrkena att försvinna inom några få år.

Tillsammans har de gett ut en rapport, som under titeln ”Plats för sälar och människor”, uppmanar att sälbestånden i Östersjön ska regleras till under hälften av det nuvarande beståndet. Samtidigt menar båda parter att man ska använda sälen som en resurs. ”Det är viktigt att dra nytta av sälen som en resurs, då både skinnet och köttet kan användas”, säger Tore Johnsson och tillägger: ”Det sätt inuiterna ser på naturen tror jag vi kan lära oss något av. Vi ska ju använda de resurser vi har på ett respektfullt sätt, och sörja för att upprätthålla balans i det hela.”

Leif Fontaine och Aaju Peter startade sin resa i Danmark, och reste därifrån vidare till Finland för att tillsammans med kustnära fiskare där uppmärksamma politikerna. Resans sista stopp är Sverige och Öland-Gotland. ”Vi som lever av och med havets resurser, och önskar bevara möjligheten till detta, måste stå enade. Våra politiker måste skydda båda våra ekosystem och de människor som är en del av det”, säger Leif Fontaine. ”Jag hoppas att vi kommer se en stark nordisk gemenskap på det här området. Länderna i Norden har alltid haft ett nära förhållande till havet, och folk har kanske ett lite mer nyktert förhållande till djur, om än tidvis något husdjursaktigt, än folk på andra ställen. Kom ihåg att det här inte är en Disneyfilm”, avslutar Leif Fontaine med ett leende.

För ytterligare information, kontakta:

Rasmus Holm

rasmus@inuitsila.org

+45 50 13 23 70

Nyckelord

Bilder

Om

Inuit Sila
Inuit Sila
Gråbrødre Torv 1,3
1154 København K

+45 50 13 23 70http://inuitsila.org/

Följ Inuit Sila

Abonnera på våra pressmeddelanden.