Region Örebro län

Fjolårets patientsäkerhetsarbete präglades av pandemin

Dela

År 2020 dominerades till stor del av covid-19 vilket på olika sätt präglat Region Örebro läns verksamheter. Det visar en tillbakablick på det gångna årets patientsäkerhetsarbete.

Den 4 mars år 2020 tog hälso- och sjukvården i Örebro län hand om den första patienten med covid-19. Därefter gick det fort och antalet vårdplatser ökades för att på ett säkert sätt kunna ta emot patienter i behov av vård. Samtidigt vidtogs åtgärder för att minimera undanträngningseffekterna för övriga patientgrupper. Det är något av kontentan i den patientsäkerhetsberättelse för fjolåret som hälso- och sjukvårdsnämnden antog vid dagens sammanträde.

- Det har varit ett på många sätt sorgligt, slitsamt och tufft år i skuggan av pandemin. Ännu är det inte läge att pusta ut, men vi kan ändå konstatera att vi har sett våra medarbetare göra fantastiska insatser för att ge en så god och säker vård som möjligt utifrån förutsättningarna, säger Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Patientsäkerhetsarbetet är en del av Region Örebro läns systematiska kvalitetsarbete som ska genomsyra och vara en integrerad del i det dagliga arbetet. Det finns förstås mycket att lyfta från det verksamhetsår som gått men oavsett hur urvalet görs skuggas det av pandemin.

I årsberättelsen noteras att det finns såväl engagemang som målmedvetenhet kopplat till patientsäkerhetsarbetet inom Region Örebro län, vilket möjliggjort flera kvalitetsförbättringar, trots pandemin. Det handlar bland annat om en utveckling av avvikelsehanteringen där fokus legat på ökad förbättringsvilja och regelbundna patientsäkerhetsronder för att kunna ge god och säker vård. Patientsäkerhetsarbetet har med andra ord utvecklats, men det finns fortfarande delar värda att bevaka och vidareutveckla.

- Vi vet att vi har stora utmaningar när det gäller till exempel kompetensförsörjning, verksamheternas egen kontroll av hur rutiner efterlevs och stabiliteten för våra IT-system. Ska vi klara dem måste vi fortsätta uppmana till öppenhet och dialog kring patientsäkerheten för att på så sätt gynna det ständigt pågående lärandet, säger Karin Sundin.

Kontakt

Karin Sundin, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, telefon: 072-142 06 20

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin Sundin
Karin Sundin
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum