Skolverket

Fler än 25 000 elever i sommarskola

Dela

Nu betalar Skolverket ut 85 miljoner kronor till de kommuner och fristående skolor som bedrivit sommarskola. Nytt för i år är att bidraget också omfattar gymnasieelever. Förra året deltog 10 000 elever i undervisning på sommarlovet och i år var det över 25 000.

Sommarskolan är en möjlighet för elever att ta igen det man har missat under terminen. Det är också en chans för nyanlända elever att fortsätta lära sig svenska. 

– Vi tycker det är bra om bidraget kan användas till att ge nyanlända elever mer undervisning i svenska, om kommuner och fristående skolor bedömer att det behovet finns. Ju bättre språkkunskaper ju större är möjligheten för eleverna att nå kunskapsmålen även i andra ämnen, säger Johanna Freed, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Tre gånger större bidrag

I år betalar Skolverket ut 85 miljoner kronor till 222 kommuner och 66 fristående skolor. Det är tre gånger så mycket jämfört med förra året. Bidraget har funnits sedan 2014 och nytt för i år är att även gymnasieelever omfattas, förutom årskurs 6- 9 i grundskolan. Bidraget är på 1500 kronor per elev och vecka och syftet är att stötta elever som inte har nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyg E.

Svenska som andraspråk vanligast 

Var tredje elev som gick sommarskola i år läste svenska som andraspråk. Andra vanliga ämnen var matematik och engelska. De flesta eleverna läste mellan en och fyra veckor.

– Många nyanlända är motiverade att studera och sommarskolan gör att man kan fortsätta att läsa svenska utan avbrott för ett långt sommarlov, säger Johanna Freed.

I år deltog fler än 25 000 elever i sommarskola. Omkring hälften kom från grundskolan och hälften från gymnasiet. Varje kommun och fristående skola bestämmer själv hur många veckor de vill bedriva sommarskola.

Höja betygen

Elever som har gått ut årskurs 9 utan att bli behöriga till gymnasieskolan kan genomgå prövning i ett eller flera ämnen för att höja sina betyg. I år blev 19 procent av sommarskolans elever i årskurs 9 behöriga till gymnasiet efter prövning. 2015 blev 44 procent behöriga. En orsak är att många fler elever läste svenska som andraspråk under 2016 och där är troligtvis målet främst att utveckla svenska språket, inte att läsa för betyg.

Kontaktuppgifter

  • För frågor om statsbidraget för sommarskola, kontakta enhetschef Johanna Freed 08-527 332 51  
  • Frågor om statistiken kan ställas till statsbidrag.lovskola@skolverket.se eller Anna Svenson 08-527 336 46
  • Skolverkets presstjänst presstjanst@skolverket.se 08-527 333 00

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Nya råd för mer rättvisande och likvärdiga betyg29.10.2018 08:00Pressmeddelande

Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen. Betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap eleverna har visat för att betygen ska bli så rättvisande och likvärdiga som möjligt. Betygssättning som i stor utsträckning bygger på automatiserade system riskerar att leda till betyg som inte återspeglar elevernas kunskaper. Det framgår av Skolverkets nya allmänna råd om betyg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum