Försäkringskassan

Fler ansökte om bostadsbidrag under pandemin

Dela

Coronapandemin har haft omfattande påverkan på det svenska samhället. I samband med att arbetslösheten stigit har behovet av bostadsbidrag ökat. Ökningen har varit särskilt tydlig bland unga personer utan barn. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan som analyserar pandemins påverkan på bostadsbidragen.

– Under 2020 såg vi en ökning av antalet inkomna ansökningar om bostadsbidrag. Bland ungdomshushållen steg antalet ansökningar med 10 procent jämfört med året innan, framför allt under sommaren. Att ökningen var störst bland unga beror antagligen på att det under 2020 var svårare för unga att få arbete under sommaren, vilket ledde till lägre inkomster. Unga har generellt varit en utsatt grupp under pandemin, vilket avspeglas även hos oss. Det säger Anna Persson, analytiker hos Försäkringskassan, i en kommentar.

Coronapandemin har inneburit en kraftig nedgång i ekonomin och en snabbt stigande arbetslöshet. Arbetslösheten bland 15–24-åringar steg från 20,1 procent i februari till 27,7 procent i juni 2020. Ökningen bland unga vuxna är betydligt större än motsvarande ökning för resten av befolkningen.

Eftersom unga personer ofta saknar arbetslivserfarenhet och inte kvalificerar sig för arbetslöshetsförsäkringen i samma utsträckning som personer med starkare koppling till arbetsmarknaden ökar deras behov av stöd från behovsprövade ersättningar mer när arbetslösheten stiger.

Analysens viktigaste resultat:
• Fler unga utan barn har ansökt om bostadsbidrag under pandemin, särskilt under sommarmånaderna. Under juni 2020 var det 38 procent fler ansökningar än juni året innan.
• Antalet hushåll som fått bostadsbidrag har ökat under pandemin, framför allt bland unga utan barn. Antalet mottagare ökade med 2,3 procent år 2020 efter flera år av minskning.

Analysen i sin helhet:

Bostadsbidrag under coronapandemin (Korta analyser 2021:2)


Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober22.9.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden. Även för ersättning för vab kommer intyg behövas från och med dag 8.

Pandemin: Många korta sjukfall och uppskjuten rehabilitering1.9.2021 09:09:39 CEST | Pressmeddelande

Pandemin har påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen, både genom att det blivit enklare att få sjukpenning, framförallt vid korta sjukfall, men också då förutsättningarna för stöd för återgång i arbete försämrats och rehabiliteringsinsatser har skjutits upp. Samtidigt har pandemin medfört en stor ökning av korta sjukfall – det visar Försäkringskassans andra delsvar på regeringsuppdrag om ”Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen” som lämnas in idag.

Myndigheter föreslår bättre möjligheter för informationsutbyte för att motverka felaktiga utbetalningar12.7.2021 09:13:11 CEST | Pressmeddelande

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen drabbar skattebetalarna och undergräver förtroendet för våra trygghetssystem. Just nu pågår flera initiativ och arbeten för att se till att de felaktig utbetalade kronorna blir färre. Som ett led i detta arbete föreslår fem myndigheter gemensamt ändringar i Lagen om underrättelseskyldighet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum