Linköpings kommun – Politik

Fler åtgärder ska förebygga självmord

Dela

Kommunstyrelsen ska under tisdagen fatta beslut om att stärka det förebyggande arbetet gällande suicidprevention.

Suicid och suicidtankar, det vill säga självmord och självmordstankar, är ett utbrett problem som drabbar både medborgare och medarbetare i kommunen. År 2008 antog regeringen en plan för att öka det suicidpreventiva arbetet.

Linköpings kommun arbetar redan hårt med suicidprevention, till exempel genom ANDT-samordnare för att minska alkoholkonsumtion och flera verksamheter som personer med missbruksproblem kan vända sig. Från ett arbetsgivarperspektiv är det angeläget att kunna vidta tidiga åtgärder vid misstanke om psykisk ohälsa.

– Det är viktig att vi bryter den tystnad som ofta omger suicid och psykisk ohälsa. Tillsammans som arbetsgivare kan vi få individen att hitta andra utvägar eller öka medvetenheten kring att söka hjälp, säger Denisé Cassel (KD), 1:e vice kommunstyrelseordförande och kommunalråd ansvarig för personalfrågor.

Region Östergötland har påbörjat ett arbete med att ta fram en strategisk plan för suicidprevention, men detta viktiga område kräver ytterligare åtgärder även från kommunen. Därför tar vi beslut på kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att implementera suicidprevention som perspektiv i tillämpliga rutiner.

– Det finns goda skäl att investera i förebyggande och direkta insatser för att stödja människor som lider av psykisk ohälsa och självmordstankar. Kommunen får inte backa från sina åtaganden och jag är glad att vi nu satsar på att stärka våra insatser, avslutar Denisé Cassel (KD), 1:e vice kommunstyrelseordförande och kommunalråd ansvarig för personalfrågor.

Beslutet fattas på kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 19:e januari 2021.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Nya områdesteam fokuserar på brottsprevention15.12.2020 09:34:24 CETPressmeddelande

I Berga, Ryd och Skäggetorp finns det platser som upplevs som otrygga. Orsakerna är bland annat regelbundna samlingar av ungdomar vilket skapar oro, främst kring centrumen, cykelstölder, skadegörelse och narkotikaförsäljning. I områdena riskerar också barn och unga att dras in i kriminella miljöer. Därför sätter Allians för Linköping nu in nya områdesteam som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på dessa platser.

Fokus på ökad trygghet och stöd till näringslivet i Allians för Linköpings budget för kommunstyrelsen 202125.11.2020 11:18:59 CETPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner. Aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. I kommunstyrelsens internbudget för 2021 avsätter därför Allians för Linköping extra reserver för att just kunna möta dessa stora osäkerheter. Budgetförslaget innehåller även satsningar på ökad trygghet och stöd till det lokala näringslivet under denna svåra tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum