Försäkringskassan

Fler barn får assistansersättning efter lagändringar

Dela

Fler beviljades assistansersättning 2020 jämfört med året innan. Den största ökningen, 60 procent, har skett i åldersgruppen 0–6 år där antalet ökade med 40 personer. Att hjälp med andning blev ett behov som kan ge rätt till assistansersättning är, tillsammans med de lagändringar kring andning och sondmatning som kom i juli 2020, en sannolik förklaring till ökningen. Det är några av resultaten i den årliga rapport som Försäkringskassan tar fram på uppdrag av regeringen.

— Framförallt kan vi se att lagändringen från 2019 där hjälp med andning lades till som ett grundläggande behov har påverkat. Vi kan se att förstagångsmottagare, det vill säga de som inte tidigare beviljats assistansersättning, ökade till 400 personer 2020. Av dem beviljades cirka 120 personer tid för hjälp med andning, säger Lena Birkelöf, projektledare för rapporten.

Totalt sett har alltså fler blivit beviljade assistansersättning 2020 än 2019, samtidigt som antalet som lämnar ersättningen var betydligt fler, men ungefär lika stort som föregående år. Det totala antalet mottagare av assistansersättning minskade därför till knappt 14 000, vilket var cirka 300 personer färre än 2019. Den absolut vanligaste anledningen till att man lämnar ersättningen är att den upphört av naturliga skäl, det vill säga till följd av att man avlider.

Antalet som lämnat ersättningen på grund av att de fått den indragen har sedan 2018, då tvåårsomprövningarna togs bort, minskat till samma nivå som före 2008.

Årets rapport visar också att antalet timmar för vilken man får assistansersättning ökat något jämfört med 2019, i genomsnitt beviljades ersättning med 130 timmar per vecka.

Sammantaget uppgick utgifterna för assistansersättning 2020 till drygt 23.5 miljarder kronor, en minskning med cirka 600 miljoner jämfört med 2019.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Anpassningar av socialförsäkringen gav mindre smittspridning under 20208.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 anpassades många delar av socialförsäkringen för att bidra till mindre smittspridning i samhället och för att förenkla för människor. I rapporten Socialförsäkringen och coronapandemin som släpps idag analyserar Försäkringskassan utfallet och konstaterar att användningen av socialförsäkringen har varit omfattande och att många – men inte alla – anpassningar har gett önskad effekt.

Drygt hälften av alla nyansökningar om assistansersättning för andningshjälp har beviljats sedan lagändringen 20197.6.2021 09:19:50 CEST | Pressmeddelande

Idag lämnar Försäkringskassan in svar på ett regeringsuppdrag om att, efter den lagändring som trädde i kraft 1 november 2019, följa upp och analysera antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp enligt LSS. I rapporten analyseras och beskrivs också orsakerna till besluten.

Försäkringskassan föreslår översyn av sekretesslagstiftningen28.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Försäkringskassan föreslår att reglerna som styr sekretessen mellan myndigheter ses över. Det är innebörden i en skrivelse som nyligen lämnats till regeringen. Idag begränsar sekretess myndighetens arbete med att förhindra brottslighet inom socialförsäkringen. Om det blev lättare för Försäkringskassan att till exempel få information från Skatteverket skulle fler felaktiga utbetalningar kunna förhindras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum