Trafikverket

Fler behöver göra mer för att vi ska nå trafiksäkerhetsmålet 2030

Dela
Under 2022 omkom preliminärt 220 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är 10 fler än 2021 då 210 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. I maj redovisas de slutliga sifforna på Trafikverkets webbsända trafiksäkerhetskonferens.
Foto: Kasper Dudzik
Foto: Kasper Dudzik

Antalet omkomna har ökat något i alla trafikantkategorier förutom bilister. Antalet mötesolyckor har ökat något 2021 och 2022 jämfört med de senaste åren, medan singelolyckor minskat under samma period.

− Vi är tillbaks där vi var före pandemin, men betydligt mer åtgärder krävs nu för att nå 2030-målet, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Trafikverket genomför hastighetsmätningar på statliga vägnätet. Under förra året fortsatte trenden att medelhastigheten sänks något. Samtidigt kör ungefär hälften av alla trafikanter över gällande hastighetsgräns.

Flera omvärldsfaktorer påverkar utfallet
Vi arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det ger resultat. Trafiksäkerhetsarbetet har nått långt, men de senaste årens utveckling är inte enbart på grund av att systemet blivit säkrare. Det är flera omvärldsfaktorer som också påverkar utfallet - begynnande lågkonjunktur och höga bensinpriser har troligen en dämpande effekt.

Omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska
Regeringen har fattat beslut om ett halveringsmål för 2030. Det innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 133 och antalet allvarligt skadade ska ha minskat till max 3.100 till år 2030.

− Den prelimära siffran för 2022 överstiger nödvändig utveckling för att nå etappmålet 2030. säger Maria Krafft. Men utfallet kan variera från år till år; det är viktigare att se utvecklingen över tid. Vi behöver kraftsamla tillsammans med andra aktörer för att nå dessa mål och bidra till Nollvisionen - att ingen ska dödas eller skadas i trafiken.

Vi gör många insatser för att öka trafiksäkerheten
Trafikverket har initierat en ny aktionsplan för perioden 2022−2025. Det är 33 aktörer deltar med 250 åtgärder för en säker vägtrafik. Under 2022 genomförde vi även kunskapshöjande webbinarier kopplat till aktionsplanen.

Här är några exempel på vad Trafikverket gör:

• Mötesseparering
• Anpassning av hastighetsgränser
• Trafiksäkerhetskameror
• Korsningsåtgärder
• Säkra passager för oskyddade trafikanter
• Åtgärder för ökad och säker cykling
• Samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät

Nyckelord

Kontakter

För mer information

Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, 010-123 48 14

Ulrika Karlsson, nationell press- mediestrateg, 070-762 39 54

Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Foto: Kasper Dudzik
Foto: Kasper Dudzik
Ladda ned bild
Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör. Foto: Kerstin Ericsson.
Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör. Foto: Kerstin Ericsson.
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum