Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Fler bilverkstäder i storstäder, men bilverkstadsdöden gäckar på glesbygden

Dela

Antalet bilverkstäder fortsätter att öka. För andra året i rad kan branschorganisationerna Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, konstatera att den konkurrensreglering som bilverkstadsnäringen har inom EU leder till nyföretagande och att små fristående bilverkstäder tillåts konkurrera även inom service av nya fordon.

Bild, fr v: Johnny Bräster, ordförande Sveriges Bildelgrossisters Förening, Bo Ericsson, branschdirektör Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Bild, fr v: Johnny Bräster, ordförande Sveriges Bildelgrossisters Förening, Bo Ericsson, branschdirektör Sveriges Fordonsverkstäders Förening

– Det är konsumenterna som är de stora vinnarna, genom ökad närhet, valfrihet och priskonkurrens, säger Bo Ericsson, branschdirektör för branschorganisationen SFVF som organiserar över 2000 fordonsverkstäder. 

Men det finns även förlorare. 

– Bilberoende glesbygdsbor går miste om viktig samhällsservice när småverkstäder lägger ner, säger han.

Därför är det viktigt att den nuvarande konkurrensregleringen från 2010 – som tillåter fristående verkstäder att utföra service även på nya personbilar utan att nybilsgarantin påverkas – finns kvar.

– Regleringen är väsentlig för mobilitet, tillväxt, konkurrens, småföretagande och fungerande konkurrens som befäster konsumenternas valfrihet.

Det nationella nettot är 100 nya verkstäder det senaste året. Totalt fanns vid senaste årsskiftet 4437 verkstäder med en omsättning på över en miljon kronor, varav 3 891 är serviceverkstäder. 546 är skadeverkstäder – verkstäder som i huvudsak reparerar krockade bilar. I vissa fall, framför allt på landsorten, är gränsen mellan serviceverkstad och skadeverkstad flytande.

– Tillväxten sker alltjämt i Syd- och Mellansveriges storstadsområden samt längs Norrlandskustens tätbefolkade områden. Men i norra Sveriges lands- och glesbygd fortsätter bilverkstadsdöden att härja, säger Bo Ericsson.

Den största nettotillväxten, sett till marknadens storlek, sker i Västernorrlands län. Där har antalet verkstäder ökat från 103 till 133 det senaste året. Uppsala län har ökat från 135 till 161 och Södermanlands län från 137 till 151. 

I Norrbottens län är det tvärtom. Där har antalet verkstäder sjunkit från 130 till 122 under samma period. I Jönköpings län har de sjunkit från 183 till 178. Även Dalarna, Gävleborg och Jämtland har en fortsatt negativ utveckling, om än marginell.

– När det gäller de små verkstäderna på landsorten och i glesbygden finns en utsatthet som mest beror på sviktande kundunderlag, säger Johnny Bräster, nytillträdd ordförande för SBF – en branschorganisation för fristående leverantörer av bildelar och tillbehör till både lätta och tunga fordon.

Fast, säger han, det finns andra starkt bidragande orsaker till verkstadsdöden.

– Även investeringskrav i teknik, miljö och kompetens påverkar. Det gör även en bristfällig digital infrastruktur. Det är inte överallt det finns tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling för att kunna utföra fordonsdiagnos och mjukvaruuppdateringar. 

Men på det stora hela får landet alltså fler verkstäder, och förutom det som tidigare nämnts kring konkurrenslagstiftningen finns andra bakomliggande faktorer till utvecklingen. 

Bland annat det branschgemensamma arbetet med den frivilliga kvalitetsstandarden ”Godkänd Bilverkstad”. Utökade myndighetskontroller för att motverka osund konkurrens är en annan faktor som har haft en positiv inverkan sett till verkstadsmarknaden som helhet.

– Det pågår en sanering som kommer att vara både bransch och konsument till nytta, säger Johnny Bräster. 

SFVF och SBF har tidigare föreslagit ett ”mobilitetsavdrag” för glesbygdsbor, för att stärka små glesbygdsverkstäders konkurrenskraft.

Vidare arbetar de båda organisationerna för en fortsatt konkurrensreglering, ett så kallat gruppundantag, även efter 1 juni 2023. Det är ett gruppundantag för att stärka såväl de enskilda bilverkstädernas som de bilägande konsumenternas ställning mot det fordonsindustriella komplexets dominerande ställning. En allt viktigare fråga i detta arbete är äganderätten till den fordonsgenererade datan och verkstädernas krav på full tillgång till bilens digitala innehåll för att genomföra en fackmässig reparation.

Det är EU-kommissionen som fattar beslut om huruvida det ska vara en fortsatt konkurrensreglering efter att EU:s förordning 461/2010 löpt ut.

Bilverkstäder som utför bilservice respektive skadereparationer, omsättning över 1 miljon SEK/år, länsvis utveckling:

Län

2019

2020/21

 

Serv/Skade/Totalt

Serv/Skade/Totalt

Stockholm

717/112 = 829

722/122 = 844

Uppsala

116/19 =135

140/21 = 161

Östergötland

171/24 = 195

177/22 = 199

Jönköping

165/18 = 183

163/15 = 178

Kronoberg

91/13 = 104

90/11 = 101

Kalmar

102/15 = 117

105/15 = 120

Gotland

21/3 = 24

21/3 = 24

Blekinge

63/8 = 71

63/7 = 70

Skåne

473/54 = 527

480/52 = 532

Halland

138/13 = 151

143/13 = 156

Dalarna

133/22 = 155

131/21 = 152

Gävleborg

124/20 = 144

122/18 = 140

Jämtland

76/10 = 86

76/8 = 84

Norrbotten

116/14 = 130

105/17 = 122

Södermanland

116/21 = 137

128/23 = 151

Värmland

132/20 = 152

138/20 = 158

Västerbotten

89/18 = 107

86/19 = 105

Västernorrland

89/14 = 103

115/18 = 133

Västmanland

103/9 = 112

109/10 = 129

Västra Götaland

640/104 = 744

651/95 = 746

Örebro

114/17 = 131

126/16 = 142

Riket:

3789/548 = 4337

3891/546 = 4437

Kontaktpersoner: Bo Ericsson, SFVF, 0725-85 19 54, eller Johnny Bräster, SBF, 0705-98 31 29.

Hemsidor: www.fordonsverkstader.se respektive www.bildelsgrossisterna.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild, fr v: Johnny Bräster, ordförande Sveriges Bildelgrossisters Förening, Bo Ericsson, branschdirektör Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Bild, fr v: Johnny Bräster, ordförande Sveriges Bildelgrossisters Förening, Bo Ericsson, branschdirektör Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Alströmergatan 18
112 47 Stockholm

08-519 475 10https://www.sfvf.eu

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) – en branschförening där verkstädernas frågor står i centrum – och inget annat!

SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, är Nordens största verkstadsförening inom fordonsbranschen och representerar över 2 200 seriösa medlemsföretag.
Våra medlemmar består av professionella service-, däck-, glas- och skadeverkstäder, bil-, husbil- och husvagnhandlare samt rekonditioneringsföretag för personbilar och lastbilar.

SFVF samverkar med myndigheter, departement och organisationer på den svenska fordonseftermarknaden.
Vi bevakar, informerar, är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och våra medlemsföretag.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och bilverkstäder, CECRA, och är medlem i det internationella skadenätverket AIRC,
samt driver genom samarbetet AFCAR kampanjen för bilägarnas och verkstädernas rättigheter, Rigth-to-Repair Campaign, förkortat R2RC.

Följ Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Kraftfulla protester från SFVF mot att Transportstyrelsen vägrar förlänga däckskiftesperioden23.2.2021 11:47:30 CETNyheter

Många pratar ju om risken för en tredje Covid-19 våg efter att alla sportlov är avklarade, men inte Transportstyrelsen. Transportstyrelsen meddelar SFVF idag att de inte i dagsläget kommer förlänga tidpunkten när dubbdäck är tillåtna att användas (15 april till 30 april) som SFVF framfört önskemål om, på motsvarande sätt som under förra året, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Brister i arbetsmiljön hos sex av tio bilverkstäder / bilserviceföretag17.2.2021 13:27:15 CETNyheter

Resultatet av en myndighetsgemensam insats mot ett 80-tal bilverkstäder och annan bilservice visar på brister i arbetsmiljön hos sex av tio företag. Om verkstan är en Godkänd Bilverkstad är det inte sannolikt att verkstan blir föremål för en kontroll, samtidigt är det inte troligt att en Godkänd Bilverkstad skulle få något nedslag, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Kraven för att vara en Godkänd Bilverkstad kvarstår för SFVF:s medlemmar3.2.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Omställningen av verkstadsbranschen pågår till följd av skarpa krav på förbättrad kvalitet som ställdes av Per Bohlund, Miljöpartiet under ett möte där flera branschföreträdare deltog. Arbetet med att säkerställa att verkstäder blir en Godkänd Bilverkstad tar längre tid än beräknat. Självklart påverkas branschen av covid-19 men arbetet med införandet fördröjs även av andra orsaker. Många kedjor och återförsäljare måste ges ytterligare tid att anpassa sig till Godkänd Bilverkstad, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

SFVF slår larm, kräver att Transportstyrelsen förlänger tiden för byte till sommarhjul.1.2.2021 07:30:00 CETNyheter

Våra medlemmar som består av verkstäder och många däckverkstäder är i stort behov av en förlängd skiftestid, för att ha en möjlighet att hinna med att skifta hjul inom föreskriven period. På grund av Covid-19 och risken för smittspridning tvingas man nu begränsa antalet personer i kundmottagningen och på verkstaden med hänsyn till lokalernas storlek. Detta innebär att man på många verkstäder ej kommer att kunna ha lika många personer i arbete som under normala tider, för att möta behovet under däckskiftesperioden, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum