Järfälla Kommun

Fler bostäder och mötesplatser när Jakobsberg får stadskänsla

Dela

Upplevelserikedom och promenadvänlighet är ledstjärnor i det nya utvecklingsprogram för Jakobsberg som nyligen antogs av kommunstyrelsen i Järfälla. Fler bostäder och mötesplatser ska göra Jakobsberg och Barkarby till en av Stockholmsregionens åtta regionala stadskärnor.

Med läget, bara 20 minuter från Stockholm city, växer Jakobsberg tillsammans med Barkarby nu fram som ett allt mer attraktivt alternativ för boende och arbete. I Utvecklingsprogram för Jakobsbergs centrala delar beskrivs Jakobsbergs framväxt, nuläge och hur en utveckling bör ske för att stärka platsen utifrån ett regionalt perspektiv.

Syftet med programmet är att visa en önskad framtida utveckling med mer stadskänsla genom förtätningar och nya områden med mer sammanhängande kvartersstruktur där bostäder och service blandas.

– När Järfälla växer utvecklas hela kommunen. Nu tar vi ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen av centrala Jakobsberg. Genom fler bostäder och nya mötesplatser skapas också ett rikare utbud av butiker, nöje och service för Järfällaborna, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Upplevelser och promenadvänlighet

Tre principer för utvecklingen ska vara vägledande; sammanhållning, upplevelserikedom och promenadvänlighet. Bland annat ska järnvägsspårens olika sidor bättre kopplas samman, och fler funktioner med bland annat service ska göra miljön mer trygg och attraktiv att röra sig i till fots.

Programmet visar också flera projekt som startat eller som är på gång. Bland annat beskrivs utvecklingen av Söderdalen, Nybergs torg, Hästskovägen och Kvarnvägen närmare. Allihop med attraktiva lägen nära kollektivtrafik och utbyggd service.

Mer information

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Anders C Eriksson, stadsarkitekt, anders.c.eriksson@jarfalla.se, 08-580 288 21

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum