Brå

Fler brott har utretts och klarats upp under pandemin

Dela

Pandemin har påverkat rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott. Antalet ärenden som polisen överlämnade till åklagare för åtal, ökade. Även antalet brottsmisstankar som Åklagarmyndigheten lagförde, ökade under 2020. I båda fallen inleddes ökningen först under våren, då pandemin startade. Det visar en ny rapport från Brå.

Stina Holmberg,  forsknings- och utredningsråd, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.

När pandemin kom fanns det en oro för att det skulle få negativa konsekvenser för myndigheternas arbete genom ökade sjukskrivningar. Brås genomgång av polisens, Åklagarmyndighetens och domstolarnas arbete med polisanmälda brott visar istället motsatsen. Antalet ärenden som polisen överlämnade till åklagare för åtal ökade med 10 000 jämfört med 2019, en ökning med sex procent. Antalet brottsmisstankar som Åklagarmyndigheten lagförde ökade med ungefär samma antal, även det en sex-procentig ökning.

- Vi kan se att de här ökningarna jämfört med 2019 inleddes först under våren. Det tyder på att de hänger samman med pandemin, säger Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på Brå.

Även antalet avgöranden i domstol ökade, men där syns ökningen jämfört med 2019 främst under hösten. Antalet avgjorda brottmål ökade med närmare 7 000 mål år 2020, en ökning med tio procent.

En förklaring till den ökade produktionen, som framträder inom alla tre myndigheter, är att i stort sett all fortbildning ställts in sedan pandemin kom, på grund av risken för smitta. Det har gett ökat utrymme att både hantera nyinkomna anmälningar och beta av balanser. För polisens del har pandemin också lett till att en rad arbetsuppgifter i stort sett försvunnit, som kommenderingar på större idrottsevenemang, demonstrationer, statsbesök m.m. Antalet ansökningar om pass har också minskat kraftigt liksom arbetsuppgifter på flygplatser. Det har gett ökat utrymme för till exempel förstahandinsatser vid anmälningar om brott. Oron för att sjukskrivningarna skulle öka har heller inte besannats. Myndigheternas bild är att även om medarbetare drabbats av corona så tycks sjukskrivningar för andra typer av infektioner ha minskat.

Under våren ställde många domstolar in planerade rättegångar på grund av smittorisken. Men allt eftersom har domstolarna hittat nya vägar att genomföra målen. Det handlar både om att i större utsträckning genomföra dem med hjälp av video och att utnyttja möjligheten att avgöra målet på handlingarna i de fall där lagen tillåter det. Den ökning av antalet avgjorda mål man kan se, avser dock främst enklare mål. Större, mer komplexa mål har i större utsträckning skjutits fram under 2020, till följd av svårigheter att genomföra dem under pandemin. 

Kontakt

Stina Holmberg, tfn: 072-99 58 509; e-post: stina.holmberg@bra.se 

Nyckelord

Bilder

Stina Holmberg,  forsknings- och utredningsråd, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Unga som döms för rån eller våld eller hot mot tjänsteman har störst risk att fortsätta begå brott13.4.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Pojkar som lagförs för rån och flickor som lagförs för våld eller hot mot tjänsteman, som första brott, är de som har störst risk att fortsatt begå många brott. En tidig brottsdebut och en mer avancerad brottslighet än andra jämnåriga är också vanligare bland unga som fortsätter att begå många brott. Det visar en ny rapport från Brå.

Pressinbjudan – Råd för framtiden – nationell brottsförebyggande konferens12.4.2021 12:04:38 CEST | Pressinbjudan

Välkommen till 2021 års upplaga av Råd för framtiden – Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Årets digitala konferens äger rum 14–15 april och arrangeras tillsammans med Karlstads kommun. Årets konferens tar bland annat upp välfärdsbrottslighet, riskfaktorer för barn i tidig ålder och narkotikaförsäljning på internet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum