Försäkringskassan

Fler får assistansersättning efter lagändringar

Dela

Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar justeringar i hur hjälp med andning, samt måltider i form av sondmatning, ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. Två nya rapporter från Försäkringskassan visar att det efter lagändringarna har skett förändringar i beviljandet av assistansersättning. Andelen avslag har minskat, och antalet nya mottagare, framförallt små barn, har ökat.

Idag presenterar Försäkringskassan dels en analys av lagändringarnas effekt, dels den årliga rapport som görs på uppdrag av regeringen och syftar till att följa utvecklingen på assistansområdet. Båda visar att fler fått rätt till assistansersättning.

— Bland barn under sju år ökade antalet nya mottagare av assistansersättning med 70 procent år 2020 och 40 procent 2021. Det är den grupp som ökat mest och också den grupp där högst andel av de nya mottagarna fått timmar beviljade för hjälp med de behov lagändringarna rörde - andning och sondmatning. Det är troligen ett resultat av att lagändringarna särskilt syftade på att hantera dessa barns situation, säger Elin Stenbacka på Försäkringskassans analysavdelning.

De viktigaste resultaten:

  • Antalet nya mottagare ökade efter att lagändringar infördes i assistansersättningen år 2019 och 2020.
  • Bland barn 0–6 år ökade antalet nya mottagare mest, de ökade 70 procent 2020 och 40 procent 2021.
  • Barn 0–6 år var den grupp nya mottagare där flest fick timmar för hjälp med andning eller måltider i form av sondmatning.

Även den årliga rapport om assistansersättningens utveckling som Försäkringskassan tar fram på uppdrag av regeringen visar att förändringar skett i beviljandet av assistansersättning. Antalet bifall har ökat och antalet avslag minskat år 2021 jämfört med året innan. Det innebär att andelen avslag har minskat. Mellan 2020 och 2021 minskade andelen avslagsbeslut från 81 procent till 75 procent, en trend som pågått sedan 2019 då lagändringen gällande andning gjordes.

— Under 2023 föreslås nya lagändringar som syftar till att göra det enklare att få assistansersättning för tillsyn, stöd av medicinska skäl samt aktiverings- och motiveringsinsatser. De föreslagna lagändringarna väntas påverka en ännu större grupp människor än de lagändringar som genomförts 2019 och 2020. I samband med lagändringar är det viktigt att berörda personer får kunskap om dessa, så att de har möjlighet att söka det stöd de har rätt till, säger Martin Hurtig på Försäkringskassans analysavdelning.


Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum