Norrköpings kommun

Fler får chansen att köpa tomt i Norrköpings kommun

Dela

Nu förändras systemet med tomtkö i Norrköpings kommun. Från och med 31 december 2018 stängs kön för nyanmälan, och vid årsskiftet 2019/2020 upphör den helt. Försäljning av tomter för enfamiljshus kommer istället att ske via annonsering och fastighetsmäklare. På så vis får fler chansen att köpa en tomt i Norrköpings kommun.

Foto: Crelle
Foto: Crelle

På uppdrag av stadsplaneringsnämnden har mark- och exploatering utrett hur Norrköpings kommuns tomtkö fungerar. Försäljningen av kommunens tomter för enfamiljshus har endast varit tillgänglig för personer som står i tomtkön. För närvarande står cirka 1 000 personer i kön, varav de flesta redan är bosatta i Norrköpings kommun. De som stått längst tid har haft sin köplats sedan 1970-talet. Avgiften för tomtkön är 315 kronor om året. Under 2017 erbjöd kommunen ett 40-tal tomter via tomtkön, i dagsläget finns ett tiotal osålda tomter. Tomterna tilldelas efter längsta kötid, men vanligast är att tilldelning sker till personer med kortast tid i kön då de som står först oftast tackar nej.

Våren 2014 genomfördes en enkät bland dem som stod i tomtkön, och 219 av cirka 870 personer svarade. Svaren visade att många upplever att kön är för lång och utbudet för dåligt. 26 procent av de svarande gav beskedet att de inte hade några planer på att flytta, utan stod i tomtkön ifall ”drömtomten” skulle dyka upp.

– Mot bakgrund av att antalet personer i tomtkön vida överstiger antalet tomter som kommunen kan erbjuda, sammantaget med att många är missnöjda med det ineffektiva systemet, fattade stadsplaneringsnämnden i december beslut om att stänga tomtkön. Genom att sälja tomter på ett mer traditionellt sätt får alla, även personer som i dag inte bor i kommunen, chans att köpa en tomt här, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande stadsplaneringsnämnden.

Förändringen kommer att ske i två etapper. Den 31 december 2018 stängs tomtkön för nyanmälningar. Kön kommer sedan att finnas kvar i ett år, för att helt stängas vid årsskiftet 2019/2020. Någon återbetalning av avgifter för plats i tomtkön kommer inte att ske, eftersom de som stått i tomtkö fått de erbjudanden om tomter till salu som kön syftat till.

Förutom att tomterna görs tillgängliga för alla kommuninvånare och potentiellt blivande invånare i Norrköping, finns flera andra vinningar med avvecklingen av tomtkön. Det kommer att frigöra tid för tjänstemännen, som istället kan prioritera att ta fram nya småhusområden och erbjuda fler tomter för byggnation.

– Systemet med tomtkön fungerar inte optimalt, och vår utredning har visat att det finns bättre och modernare sätt att tilldela tomter. Flera andra kommuner har gjort samma resa, exempelvis Eskilstuna, Södertälje och Uppsala har avvecklat sina tomtköer till förmån för andra system, säger Edvard Kobusinski, mark- och exploatering, stadsbyggnadskontoret.

Kontaktpersoner:
Edvard Kobusinski
Titel: mark- och exploatering, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 32 69

Kikki Liljeblad (S)
Titel: ordförande stadsplaneringsnämnden
Telefon: 0706-28 59 28

________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

 

Nyckelord

Bilder

Foto: Crelle
Foto: Crelle
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum