Uppsala kommun

Fler fritidsaktiviteter ska skapa trygghet i Gottsunda

Dela

Det finns ett stort behov av organiserade aktiviteter för ungdomar i Gottsunda, visar en undersökning. Uppsala kommun arbetar därför för att få till fler fritidsaktiviteter i anslutning till skolan. Tanken är att fritidsaktiviteter åt fler Gottsundabor i olika åldrar ska bidra till en trygg och trivsam livsmiljö.

Arbete pågår för att få till fler organiserade fritidsaktiviteter i Gottsunda. Foto: Uppsala kommun
Arbete pågår för att få till fler organiserade fritidsaktiviteter i Gottsunda. Foto: Uppsala kommun

Vid onsdagens kommunstyrelse beslutades om en satsning på fler fritidsaktiviteter för Gottsundabor. Kulturnämnden får genom beslutet uppdrag att se över hur en sådan verksamhet kan implementeras i närtid i Gottsunda. Ambitionen är att få igång konceptet i provisoriska lokaler så snart som möjligt, men att verksamheten på sikt ska få en plats i nya Gottsundaskolan, som ska stå klar 2024. Kulturnämnden ska återrapportera senast våren 2021 hur konceptet kan implementeras.

– Vi ska mobilisera de goda krafterna i Gottsunda för att öka tryggheten och skolresultaten. Med läxläsning och andra aktiviteter i direkt anslutning till skolan ger vi fler unga chansen att lyckas i skolan. Med en gemensam samlingsplats för unga och vuxna kan vi underlätta för föräldrar att ta sitt föräldraansvar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

I en förstudie som gjorts av Uppsala kommun, och som kommunstyrelsen nu fick ta ställning till, har behovet och förutsättningarna för fler fritidsaktiviteter i Gottsunda undersökts. Bland annat framkom i den att barn och unga i Gottsunda är mindre aktiva i föreningslivet än genomsnittet i landet och att det finns ett stort behov av kostnadsfria organiserade aktiviteter i direkt anslutning till skoltid för åldersgruppen 13–18 år. Förstudien innehöll även förslag till fortsatt arbete, vilket kommunstyrelsen nu alltså godkände.

Barn och unga som har tillgång till en meningsfull fritid mår bättre. Därför är det är viktigt att sänka trösklarna så att fler nås av all den verksamhet som erbjuds i Uppsala. Att erbjuda barn och unga i Gottsunda gratis aktiviteter i direkt anslutning till skoltid är ett viktigt steg för att få en mer jämlik tillgång till fritidsaktiviteter. Vi startar nästa år och flyttar in med vår verksamhet i den nya skolan 2024 säger Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande.

Bakgrund

Uppdraget att undersöka möjligheten till en satsning på fritidsaktiviteter kommer från Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. I en förstudie har kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen varit delaktiga, med stöd från arbetsmarknadsförvaltningen och äldreförvaltningen.

Den typ av centrum för fritidsaktiviteter som förstudien föreslår bygger på modellen ”community school” eller ”skolan mitt i byn”, som tillämpats framgångsrikt i socialt utsatta områden över världen och med vetenskapligt belagda positiva effekter för utbildningsresultat, skolnärvaro, integration och trygghet. Modellen bygger på bred samverkan mellan olika parter – boende, fastighetsägare, myndigheter, civilsamhälle och näringsliv – med skolan som nav.

Sedan tidigare planeras även ett liknande koncept i Gränby. Utredningsuppdragen för de båda satsningarna kommer nu att samordnas av kulturförvaltningen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Arbete pågår för att få till fler organiserade fritidsaktiviteter i Gottsunda. Foto: Uppsala kommun
Arbete pågår för att få till fler organiserade fritidsaktiviteter i Gottsunda. Foto: Uppsala kommun
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Nya åtgärder ska förebygga smittspridning på högstadiet10.1.2021 15:20:11 CETPressmeddelande

Inför starten på vårterminen stoppar Uppsala kommuns grundskolor undervisning där elever från olika skolor samlas i gemensamma elevgrupper. Beslutet påverkar framförallt lektioner i vissa ämnen som moderna språk, modersmål och hemkunskap där det är vanligt att elever åker till en annan skola. Undervisning ska istället hållas på elevens hemskola eller genom fjärr- eller distansundervisning.

Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet7.1.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik kommer sättas i främsta rummet. Överenskommelsen innefattar mer blandad bebyggelse i de sydöstra stadsdelarna, ett framkomlighetspaket för södra Uppsala och en bostadssatsning på landsbygden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum