Linköpings kommun

Fler heltidsmentorer för bättre arbetsmiljö för lärarna

Dela

Vid torsdagens sammanträde väntas bildningsnämnden förlänga och utöka en pågående förstudie med heltidsmentorer för att förbättra lärarnas arbetsmiljö och öka likvärdigheten i det stöd eleverna kan få av sin mentor. Förlängningen ska gälla läsåret 2016-2017 och omfatta fler skolor.

Mentorskapet i skolan har en lång historia men är inte reglerat vare sig i skollag, läroplan eller gymnasieförordning. Mentors uppgifter har handlat om alltifrån att stödja elevgruppen, hålla kontakter med elever och föräldrar, följa upp frånvaro, vara en länk mellan elev och andra stödfunktioner på skolan till att planera sociala aktiviteter för gruppen.

– Förstudien är en del i arbetet med att nå en högre måluppfyllelse i gymnasieskolan. Mentorerna ska stärka arbetsmiljön och direkt avlasta vissa lärare så att de kan fokusera mer på undervisningen. Sedan tidigare finns det positiva erfarenheter från Vretagymnasiet där elevernas närvaro och kunskapsresultat har förbättrats, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Bildningsnämnden beslutade i juni 2015 att göra en förstudie med heltidsmentorer på två kommunala gymnasieskolor. Förstudien påbörjades vid Birgittaskolan och Anders Ljungstedts gymnasium, skolor med både yrkes- och högskoleförberedande program. Rekryteringen av heltidsmentorer tog olika lång tid på de två skolorna. Det har inneburit att förstudien inte kommer att sträcka sig över ett helt läsår. Därför behöver förstudien förlängas till att omfatta även läsåret 2016-2017.

Flera har visat intresse för förstudien och i samband med förlängningen blir det möjligt för ytterligare skolor att medverka. Katedralskolans IB-program och Berzeliusskolan kommer att delta i förstudien från höstterminen 2016, liksom att heltidsmentorskap inom NIU-utbildningarna (nationellt godkända idrottsutbildningar) också kommer att lyftas in i projektet.

– Nu har vi möjlighet att förstärka underlaget i den studie som pågår kring heltidsmentorer. Då kan vi gå vidare med detta till fler skolor och få ett bredare underlag att dra slutsatser från, säger Karin Granbom Ellison (L).

I kommunstyrelsens budget avsattes fem miljoner kronor till utbildningsväsendet för satsningar på lärares och rektorers arbetsmiljö. Av denna summa satsar bildningsnämnden 1,5 miljoner kronor på att förlänga och utöka en förstudie med heltidsmentorer.


För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), 0725-82 81 74

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum