Fastighetsägarna

Fler hyresrätter med fri hyressättning vid nyproduktion

Dela

Fastighetsägarna välkomnar förslagen som presenteras idag om att införa en fri hyressättning vid nyproduktion av hyresbostäder. Om reformen genomförs enligt utredarens förslag kommer våra medlemsföretag att kunna öka sina investeringar på den svenska bostadsmarknaden. Ett större och mer varierat utbud av bostäder är angeläget för samhället och till gagn för alla.

Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion har idag överlämnats till regeringen. Utredaren föreslår ett system för friare hyressättning i bostäder som byggs efter den 1 juli 2022. Systemet är frivilligt. De hyresvärdar som vill att hyran bestäms enligt någon av dagens metoder kommer att kunna fortsätta göra det.

– Möjligheten till en friare hyressättning i nybyggda hyresrätter är värdefullt för en bättre fungerande bostadsmarknad. Det kommer att skapa ett större och mer varierat utbud av hyresrätter när den ekonomiska osäkerheten minskar i projekten och fler vill investera i ytterligare bostäder, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Förslaget om att införa en fri hyressättning vid nyproduktion är ett viktigt steg för att kunna utveckla hyresrätten. Reformen bidrar till att det som byggs bättre än i dag kommer att styras mot vad konsumenter efterfrågar.

– Jämfört med dagens system erbjuder den föreslagna modellen bättre möjligheter att låta konsumenters värderingar slå igenom på hyresutvecklingen och öka utbudet av hyresrätter som mest där efterfrågan är som störst. Den friare hyressättningen blir därigenom mer marknadsanpassad, samtidigt som ett starkt besittningsskydd som är en del av hyresrättens attraktivitet värnas, säger Anders Holmestig.

– Vad, var och hur mycket som byggs beror på en mängd faktorer. Möjligheten för en friare hyressättning utgör bara en av flera nödvändiga förändringar för en bättre bostadsmarknad, men den är viktig. När vi frågat våra medlemsföretag har de bekräftat att reformen rymmer en betydande potential för ökade investeringar utöver de bostäder våra medlemmar tillför marknaden varje år, säger Anders Holmestig.

Utredningsförslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centern och Liberalerna inom ramen för januariavtalet. Vi förutsätter att de alla är angelägna om att få reformen på plats under mandatperioden och att den vidare beredningen av förslaget inte sinkas. Den svenska bostadsmarknaden fungerar illa för alldeles för många och reformer som försenas eller uteblir har ett högt pris.

– Att förslagets detaljer nu blivit kända är välkommet också för debatten. Förhoppningsvis kan spekulationer och vilseledande påståenden om vad reformen handlar om nu ersättas av ett mer nyanserat samtal om för- och nackdelar med det som utredaren faktiskt föreslår och inget annat, avslutar Anders Holmestig.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Stark ekonomisk återhämtning kräver hyreshöjning på 3 till 3,5 procent under 202210.9.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Den svenska ekonomin är inne i en stark återhämtningsfas. Utbudet har dock svårt att möta den snabbt växande efterfrågan, vilket har lett till ökade kostnader för många företag. För att säkra hyresrättens utveckling måste de årliga hyresförhandlingarna mellan landets hyresvärdar och Hyresgästföreningen spegla denna verklighet. Under 2022 behöver därför hyrorna höjas med 3 till 3,5 procent. Det skriver Fastighetsägarna i den Vägledning för förhandlingarna om 2022 års hyresjustering som presenteras i dag.

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum