Linköpings kommun

Fler insatser i skolan ska förkorta ungdomars etablering

Dela

Insatserna för att förkorta ensamkommande ungdomars tid för att etablera sig i samhället ska bli fler. Kommunstyrelsen beslutade i tisdags om att bevilja ytterligare 28 miljoner kronor för arbetet. En stor del av pengarna går till insatser i skolan för ensamkommande ungdomar.

I samband med budgetberedningen i mars 2017 fick barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar.

Inom samtliga nämnder sker redan flera åtgärder som är en del i ett arbete med etablering och integration för de ensamkommande och nyanlända ungdomarna.

– Utbildning är nyckeln till jobb och egen försörjning. Vi behöver stötta de elever som kommer till Sverige under sin skolgång. Sedan tidigare har vi insatser som lov- och sommarskola för att ge extra stöd till elever och nu stärker vi upp med en rad nya insatser, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Språkhinder och få kontaktytor skapar ofta trösklar i skolgången både i grundskolan och gymnasieskolan. Flera av åtgärderna syftar till att underlätta skolgång och inlärning.

Att gå ut grundskolan och att klara övergången till gymnasieskolan är avgörande för de flesta ungdomar. Samverkan kommer att krävas mellan skolformerna så att fler elever når gymnasieexamen

– Vi ger ungdomarna stöd så att de ska klara skolgången, ta sig in på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället. Genom anpassade läromedel och digitala verktyg kan vi öka de ensamkommandes förutsättningar att nå målen i skolan. Genom stärkt studie- och yrkesvägledning kan de bättre klara övergångarna mellan olika delar i skola och vuxenutbildning. Ytterligare insatser för feriejobb förbereder dem bättre för svenskt arbetsliv. Även kurser i samhällsorientering underlättar för ungdomarna att förstå och komma in samhället, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande i bildningsnämnden.

Bland pågående och föreslagna insatser inom grundskolan finns bland annat:

  • Utökad undervisningstid i svenska som andraspråk.
  • Studiehandledare på modersmål.
  • Samarbete med organisationen Barnens rätt i samhället, BRIS, kring projektet/programmet ”Tillsammans för barn som flytt”.

I gymnasieskolan finns insatser för bland annat:

  • Utveckling av digitala verktyg.
  • Läromedel anpassade för nyanlända elever.
  • Utveckling av studiehandledning.
  • Sommarskola
  • Samhällsorientering
  • Simskola för unga som inte kan simma

Sammanfattningsvis äskar nämnderna totalt 28,4 miljoner kronor för 2018.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum