Linköpings kommun

Fler jobb och minskat försörjningsstöd - starkt bokslut 2015 för Linköpings kommun

Dela

Linköpings kommuns preliminära bokslut för 2015 visar på ett överskott på 190 miljoner kronor. De flesta nämnder håller sin budget och särskilt positivt är att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskar för första gången på flera år. Fler Linköpingsbor har fått jobb och egen försörjning.

Kommunen har en välskött och stark ekonomi med en låg skattesats. Bokslutsresultaten har varit goda, soliditeten god och investeringarna har kunnat finansieras med egna skattemedel. Kommunen har inga lån och Linköping är en av få kommuner som kunnat göra så stor avsättning för framtida pensioner.

Omsättningen för Linköpings kommun var knappt 9 miljarder kronor för 2015. Det preliminära resultatet för 2015 blev plus 190 miljoner kronor. Linköpings kommun har 8 154 anställda med månadslön. Det är en ökning med 409 personer jämfört med föregående år.

– Kommunens starka ekonomiska utgångsläge behövs för att kunna möta de utmaningar och större investeringar som Linköping har framför sig och som kommer att vara nödvändiga för att skapa en mer sammanhållen stad, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Nämndernas sammanlagda överskott jämfört med budget uppgår till 63 mnkr. Nämndernas resultat påverkas av hur verksamheten hushållar med sina resurser, av effektivisering och utvecklingsarbete, men också av att intäkter inte alltid går att förutse.

Socialnämnden får ett överskott på 11 miljoner, som till största delen beror på minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknaden har förbättrats, men även utvecklingsprojektet P100 har varit framgångsrikt för att få ut flera långtidsberoende klienter i egen försörjning.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat det senaste året. Antal utbetalningshushåll i snitt per månad har minskat med cirka 100 stycken samtidigt som utbetalningen i kronor räknat per hushåll och månad varit i stort sett oförändrad. Jämfört med 2014 har kostnaden för ekonomiskt bistånd minskat med 4,7 procent.

 Det är otroligt positivt att antalet personer som är beroende av försörjningsstöd minskar. Det betyder att fler människor är i arbete. Den utvecklingen kommer vi i Koalition för Linköping att göra allt för att värna om, säger Kristina Edlund (S).

Samhällsbyggnadsnämndens driftöverskott på 16 miljoner kronor beror bland annat på mindre snöröjning samt lägre kostnader för kollektivtrafik som båda är svåra att förutsäga. Samhällsbyggnadsnämndens exploateringsintäkter har också förbättrats. Det är svårt att förutsäga när försäljningarna kommer att ske och de kan avse stora belopp.Nämnden gör ett överskott på 25 miljoner kronor på exploateringsintäkterna.

Omsorgsnämndens underskott på 26 miljoner kronor beror till största delen på att kostnaderna för placeringar av unga och vuxna på HVB (Hem för vård eller Boende) ökat kraftigt. Underskottet för HVB för unga beror på dyrare och fler placeringar jämfört med budget. Bland HVB för vuxna finns nya målgrupper som ökar på grund av våld i nära relationer och gängkriminalitet, där det ofta är vittnen som behöver skyddas.

Från 2016 och framåt kommer budgetramen för HVB unga och vuxna flyttas till socialnämnden. Genom tillskott och tilläggsanslag i budgeten, tillsammans med framtagen besparingsplan, är socialnämndens internbudget för 2016 i balans.

Utvecklingen av befolkning, arbetsmarknad och bostäder har stor betydelse för kommunens ekonomi. Här är trenderna gynnsamma.

Befolkningen fortsätter att öka.Preliminärt ökade befolkningen med ungefär 1 100 personer under året.

Arbetslösheten fortsatte att sjunka i Linköping under 2015. Antalet öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd uppgick i oktober 2015 till 4 610 personer, vilket var 344 personer färre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. 4,7 procent av befolkningen i åldern 16-64 år var arbetslösa.

Bostadsbyggandet ökar kraftigt. Inte ens under miljonprogrammets dagar i slutet av 1960- och början av 1970-talet påbörjades lika många bostäder under ett enskilt kalenderår som 2015. Under 2015 påbörjades preliminärt 2 308 lägenheter att byggas i Linköping. Det var mer än fyra gånger så många lägenheter som året närmast före. Preliminärt färdigställdes 854 lägenheter i Linköpings kommun under 2015.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 0722-40 07 40

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum