ManpowerGroup

Fler jobb väntas inom handeln

Dela

Efter några kvartal med försiktiga jobbprognoser ser nu arbetsgivarna inom parti- och detaljhandeln fram emot en relativt aktiv arbetsmarknad med ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden har ökat både jämfört med förra kvartalet och jämfört med för ett år sedan. Regionundersökningen visar att både Stockholm och Uppsala och Skåne glidit ner till klart negativa prognoser medan Västsverige går ett starkt jobbkvartal till mötes.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för parti- och detaljhandeln är +6 procent, en uppgång med två procentenheter jämfört med förra kvartalet och med fem procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för riket är +2 procent.

- Att jobbprognosen för handeln, som sysselsätter många människor runt om i landet, är stark är en viktig signal inför avslutningen på året med julhandeln som självklar höjdpunkt för många. Regionundersökningen med Västsveriges starka prognos är också glädjande medan Stockholm-Uppsalaregionens och Skånes nedgångar är ett orosmoln, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

- Internationellt finns en hel del positiva tecken, då både USA och Kina rapporterar uppgångar. Brasilien är nu det enda landet globalt som lämnat en negativ prognos, fortsätter Lars Forseth.

Fortsatt aktivt i finans-, fastighets- och uppdragssektorn

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Handeln ser alltså fram emot ett positivt jobbkvartal liksom energisektorn (+9) och byggbranschen (+5). Men starkast prognos kommer precis som föregående mätning från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhets-sektorn som trots en liten nedgång rapporterar optimistiska +18 procent för årets sista kvartal. Sämre ser det dock ut för både de gröna näringarna och offentliga sektorn som gått ner till negativa -7 respektive -4 procent, vilket innebär minskningar både på kvartals- och årsbasis.

Rejält negativ trend i Stockholm och Uppsala

Arbetsgivarna i tre av de sex regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför årets sista kvartal. Västra Götalands och Hallands län lämnar med +10 procent landets högsta prognos medan Stockholms- och Uppsalaregionen backar ytterligare ner till låga -6 procent. Skåne går ner till -3 procent. Norrland rapporterar fortsatt positiva +8 procent medan Mellansverige med -2 procent nu halkar ner till en minusnivå.

Möjlig ljusning globalt

Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 42 av 43 undersökta länder - endast Brasilien har lämnat en negativ prognos. Störst efterfrågan på arbetskraft globalt kommer fortsatt från Indien följt av Japan, Taiwan och USA. De svagaste prognoserna rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Belgien, Finland, Italien och Schweiz. I Europa är det Irland som har störst behov av arbetskraft och arbetsgivarna har lämnat sin starkaste jobbprognos sedan 2007.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2016 förväntar sig åtta procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, sju procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (81 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +1 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +2 procent.

För mer information, kontakta:

Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

På www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

  • Rapporten i sin helhet
  • Film där VD beskriver resultaten
  • Diagram
  • Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2017 presenteras den 13 december 2016.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på drygt 50 orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige. 

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum