ManpowerGroup

Fler jobb väntas under våren

Dela

Manpower Arbetsmarknadsbarometer visar att arbetsgivarna runt om i Sverige nu ökar sina jobbprognoser och mer än var tionde företag uppger att de förväntar sig fler jobb - och störst efterfrågan kommer från storföretagen. Sysselsättningstrenden för riket är +7 procent och samtliga branscher och regioner har lämnat positiva jobbprognoser. Bäst går Stockholms- och Uppsalaregionen med sysselsättningstrenden +14 procent, en rejäl uppgång jämfört med för ett år sedan. Även Norrland ser ut att gå ett optimistiskt jobbkvartal till mötes. Branschundersökningen visar att de största jobbchanserna fortsatt finns inom finans-, fastighets- och konsultbranscherna medan hotell- och restaurangbranschen återigen rasar på årsbasis.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Sverige som helhet är alltså +7 procent, vilket är en uppgång med två procentenheter jämfört med förra kvartalet och med tre procentenheter jämfört med för ett år sedan. 

- Det är tydligt att Stockholmsregionen och de allra största företagen återigen agerar loket på den svenska arbetsmarknaden, och det är mycket hoppfullt att samtliga regioner lämnat positiva jobbprognoser. Samtidigt är det bekymmersamt att hotell- och restaurangbranschen är långt från förra årets nivåer och internationellt börjar det kännas riktigt oroande att Kinas sysselsättning fortsätter nedåt, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Stockholm och Uppsala går starkast

Arbetsgivarna i samtliga sex regioner lämnar positiva jobbprognoser inför det andra kvartalet 2016. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporterar Stockholms och Uppsala län med sysselsättningstrenden +14 procent, en ökning med hela 15 procentenheter jämfört med samma period förra året. Även Norrland rapporterar tydligt optimistiska sysselsättningsplaner och sysselsättningstrenden är +10 procent. Skåne backar något men har en fortsatt stabil arbetskraftsefterfrågan medan Västra Götalands och Hallands län fortsätter att lämna en försiktigt positiv jobbprognos. Östra Götaland lämnar sin starkaste prognos på två år medan mellersta Sverige har minskat något jämfört med för ett år sedan.

Fortsatt stor efterfrågan i finans-, fastighets- och uppdragssektorn

Bland de undersökta branscherna lämnar nio av tio en positiv sysselsättningsprognos medan transportsektorn har lämnat en nollprognos. Starkast efterfrågan rapporteras precis som de tre föregående undersökningarna från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som trots en minskning med sju procentenheter rapporterar optimistiska +18 procent. Energisektorn går fortsatt starkt och det ser äntligen ut som om gruvindustrin får ett efterlängtat uppsving, båda landar på sysselsättningstrenden +13 procent. Hotell- och restaurangbranschen verkar få dras med fortsatt problem och trots en uppgång till positiva siffror rasar sysselsättningstrenden med 21 procentenheter jämfört med förra året. Byggbranschen minskar något och rapporterar beskedliga +4 procent.

Blandade resultat globalt

Globalt rapporteras återigen positiva jobbprognoser från 39 av 42 undersökta länder, men det finns fortfarande inga tydligen tecken på uppgång och många arbetsgivare världen över tycks bara anställa när akuta behov uppstår. De starkaste prognoserna globalt kommer från Indien, Japan, Taiwan och Colombia. De svagaste rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Frankrike och Italien.

Kina fortsätter sin inbromsning och arbetsgivarna har återigen lämnat en försiktig sysselsättningsprognos. I Europa har Bulgarien passerat Turkiet som det land med störst behov av arbetskraft medan Frankrike har lämnat den svagaste - och enda negativa - prognosen i EMEA-regionen.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2016 förväntar sig 11 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, två procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (84 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +9 procent men när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +7 procent.

För mer information, kontakta:

Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

På www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

Rapporten i sin helhet

Film där VD beskriver resultaten

Diagram

Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet presenteras den 14 juni 2016.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

ManpowerGroup™ är världsledande på att hitta rätt lösning utifrån människans potential och företagens ambition. Vi hjälper såväl små som stora verksamheter i många olika branscher under fyra varumärken: ManpowerGroup™ Solutions, Experis, Manpower och Right Management.

Vi finns i mer än 80 länder över hela världen. Genom globala insikter och lokal expertkunskap, ökar vi framgången för våra kunder.

I Sverige finns finns vi representerade på mer än 70 kontor och har totalt drygt 12.000 anställda. 
Verksamheten genererar drygt 20.000 jobb varje år.

Manpower.se är en av de ledande jobbsiterna i Sverige med drygt 200.000 aktiva cv och mellan 8.000 - 15.000 aktuella jobbannonser. För mer information eller för att söka lediga jobb - besök manpower.se

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum