Jämställdhetsmyndigheten

Fler kända fall av människohandel och människoexploatering 2021

Dela

De regionkoordinatorer som arbetar mot prostitution och människohandel i olika delar av landet rapporterar en ökning av antalet kända fall när det gäller människohandel och människoexploatering. De kvinnor som rapporterats in har i hög grad utnyttjats för sexuella ändamål medan männen främst utnyttjats i arbete.

Fördelning av kända fall av människohandel och människoexploatering under 2021. Totalt har 289 kvinnor och 142 män identifierats.
Fördelning av kända fall av människohandel och människoexploatering under 2021. Totalt har 289 kvinnor och 142 män identifierats.

– Det verkliga antalet offer förväntas vara betydligt högre. Trenden att kvinnor och män utnyttjas på olika sätt är tydlig de senaste åren och pekar på vikten av att arbetet mot människohandel måste ske i många miljöer i samhället, säger Paulina Bolton, utredare.

Jämställdhetsmyndigheten samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel. I en analys över de kända ärendena under 2021 konstaterar myndigheten att det nya brottet människoexploatering hjälpt till att synliggöra män som utnyttjas som arbetskraft.

– Ju mer vi arbetar med de här frågorna desto fler fall upptäcker vi. Sedan människoexploatering blev en egen brottsrubricering för fyra år sedan bedöms fler handlingar vara brottsliga. Under 2021 var drygt fyra av fem av de män vi känner till offer för människoexploatering. Antalet fyrdubblades jämfört med pandemiåret 2020, säger Paulina Bolton.

De flesta av de kända fallen bland vuxna under fjolåret kom från Rumänien, Thailand, Nigeria, Bulgarien och Ukraina. När det gäller barn under 18 år kom en stor majoritet av de kända individerna från Rumänien.

– Både barn och vuxna som utsatts för människohandel eller människoexploatering i Sverige har rätt till stöd och skydd. I den nationella samordningen arbetar vi också med deras rätt till hjälp för att tryggt återvända till sina hemländer om de vill. Här har regionkoordinatorerna en viktig roll i att identifiera personer som är utsatta. De är specialister på de här frågorna och fungerar som stöd för andra myndigheter i sina sju regioner, säger Paulina Bolton.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fördelning av kända fall av människohandel och människoexploatering under 2021. Totalt har 289 kvinnor och 142 män identifierats.
Fördelning av kända fall av människohandel och människoexploatering under 2021. Totalt har 289 kvinnor och 142 män identifierats.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten

Göteborg

031-392 90 52https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Jämställdhetsmyndigheten är en statlig expertmyndighet som följer och analyserar utvecklingen inom jämställdhetsområdet. Myndigheten arbetar med att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag, genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Följ Jämställdhetsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jämställdhetsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum