Saco

Fler män inom ett yrke ger inte kvinnor högre lön

Dela

De låga lönerna för akademiker i välfärdsyrken inom offentlig sektor beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur. Därför kommer inte fler män i dessa yrken att påverka lönenivåerna nämnvärt. Saco vill se en parlamentarisk utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas.

I samhällsdebatten poängteras det ofta att lönenivån i ett yrke är direkt beroende av andelen kvinnor. En ny studie av Saco om löneskillnader mellan högskoleyrken visar dock att låga löner bara till en liten del förklaras av könsfördelningen i en yrkesgrupp.

"Löneskillnaden mellan könen beror på att kvinnor och män i hög utsträckning jobbar i olika sektorer. I vården, skolan och omsorgen är kvinnor i majoritet. Där är lönerna generellt sett lägre än i privat sektor, där männen är överrepresenterade", säger Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på Saco.

Den viktigaste förklaringen till kvinnors lägre löner i välfärdssektorerna är den sammanpressade lönestrukturen. Det betyder att den högsta möjliga lönen ligger väldigt nära den lägsta. I välfärdsyrken är löneskillnaden således marginell mellan en nyutexaminerad person och en som snart ska gå i pension.

"Behovet av akademiker inom välfärdssektorn är alarmerande samtidigt som kompetensen flyr. Nu måste arbetsvillkoren och lönerna bli betydligt bättre. Annars riskerar Sverige att stå inför en försämrad kvalitet i välfärden", säger Lena Granqvist.

Kostnaden för välfärden växer stadigt, även utan nödvändiga löneökningar. Det beror både på en åldrande befolkning och på ökade förväntningar från invånarna.

"Politikerna måste sluta blunda för problemet. Saco vill se en parlamentarisk utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas. Vi efterfrågar också en modern skattereform med sänkt skatt på arbete. Det skulle gynna akademiker som jobbar inom sektorn", säger Lena Granqvist.

Kontakt: 

Lena Granqvist, samhällspolitisk chef, tel 08-6134864

Thomas Andrén, välfärdsekonom, tel 08-6134873

Carl Fredrik Johansson, pressansvarig, tel 070-7334160

Kontakter

Om

Saco
Saco
Lilla Nygatan 14
Stockholm

08-613 48 00https://www.saco.se/

Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen på arbetsmarknaden. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning ska löna sig. 

Följ Saco

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Saco

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum