Uppsala kommun

Fler pendlarparkeringar planeras i Uppsala kommun

Dela

Nu kommer snart fler pendlarparkeringar på plats. Kommunstyrelsen har idag antagit en riktlinje för pendlarparkeringar. Gatu- och samhällsmiljönämnden har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för prioritering, planering och byggande av pendlarparkeringar.

En pendlarparkering blir klar i Storvreta redan under hösten och en i Vattholma nästa år. Följande lägen kommer att prioriteras:

· Storvreta (blir klar under 2019)
· Almunge
· Vattholma
· Björklinge
· Vänge-området samt Dalastråket (Rv 72)
· Skyttorp
· Gåvsta-området
· Riksväg-55 stråket (Enköpings-stråket)

De pendlarparkeringar som redan finns kommer att ses över och bedömas om de ska utvecklas eller inte. 

- Ska vi bli Sveriges bästa landsbygdskommun måste det bli lättare att bo på landsbygden. Pendlarparkeringar är helt avgörande för att både förenkla Uppsalabornas vardag och minska bilträngseln på infartsvägarna in till stan, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens mål med att satsa på fler pendlarparkeringar är att 75 procent av resandet inom Uppsala stad år 2050 ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Ett mål som även ställer krav på hur man reser in till Uppsala tätort. För att målet ska uppnås krävs möjlighet att växla mellan olika färdmedel och kombinera resan med kollektivt åkande.

- Fler smart placerade pendlarparkeringar är viktigt för alla på landsbygden som vill åka kollektivt och behöver parkera cykeln eller bilen på ett bekvämt sätt. En vinst för klimatet och en ökad möjlighet för våra medborgare att få ihop livspusslet, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

Enligt avtal som finns mellan regionen och kommunerna ansvarar kommunerna oftast för investeringar, underhåll och skötsel av pendlarparkeringar. Regionen ansvarar för drift av kollektivtrafiken och busskurer. Trafikverket äger och förvaltar ett fåtal pendlarparkeringar i Uppsala kommun.  

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum