Brå

Fler riksdagspolitiker utsatta för trakasserier och hot

Dela

Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och störst är utsattheten bland riksdagspolitiker. Bland alla förtroendevalda utsätts kvinnliga politiker oftare än män, för hot och påhopp i sociala medier. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

Den totala andelen förtroendevalda som uppger att de utsatts för trakasserier, hot och/eller våld, har ökat från 20 till 25 procent mellan 2012 och 2016. Riksdagsledamöter är mest drabbade. Bland dem har utsattheten ökat från 60 till 66 procent under 2012­–2016. Under samma period har utsattheten bland ledamöter i kommunfullmäktige ökat från 19 till 25 procent och i landstingsfullmäktige från 25 till 34 procent.

– Utsattheten skiljer sig åt beroende på typ av uppdrag och position. De som är ordförande utsätts oftare än ordinarie ledamöter och dessutom utsätts kvinnliga ordföranden oftare än män i samma position, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Fler kvinnor än män utsätts i sociala medier
Av samtliga förtroendevalda utsätts kvinnor oftare än män för hot och påhopp i sociala medier. Där har utsattheten bland kvinnor ökat från drygt 8 till 15 procent under 2012–2016. Under samma period har utsattheten i sociala medier bland män ökat från knappt 8 till 13 procent.

Självcensur konsekvens för en tredjedel av de utsatta
Av alla förtroendevalda uppger nästan var fjärde (24 procent) att de har påverkats i sitt uppdrag på grund av hot, trakasserier och våld. Av dem som utsatts, uppger nästan en tredjedel (29 procent) att de självcensurerade sig i något sammanhang kopplat till sitt uppdrag.

– Det kan till exempel handla om att man förhåller sig passiv i en fråga istället för att engagera eller uttala sig. Även oro för att utsättas kan leda till att man ändrar ståndpunkt i en fråga. Däremot är det mindre vanligt att den förtroendevalda helt slutar med politiken, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Fakta
Politikernas trygghetsundersökning genomförs för fjärde gången av Brå, på uppdrag av regeringen. Av nästan 14 000 tillfrågade ordinarie ledamöter i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar har cirka 8 000 svarat på frågor om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld under 2016.

Rapporten Politikernas trygghetsundersökning (Brå 2017:9) går att ladda ner på www.bra.se.

För ytterligare information

Anna Frenzel, utredare: 072-99 58 431; anna.frenzel@bra.se

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Uppdaterad kl 10.45 Anmälda brott 2018 – Preliminär statistik17.1.2019 10:56:22Pressmeddelande

Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum