Akademiska sjukhuset

Fler solskadade kan erbjudas PDT-behandling via drop-in

Dela

Nu permanentas drop-in-mottagningen på Akademiska sjukhuset för patienter remitterade till behandling med dagsljus-PDT. Målgruppen är patienter med så kallade aktiniska keratoser, milda och måttliga solskador som kan utvecklas till skivepitelcancer. Behandlingen innebär att den skadade huden smörjs in med en kräm som gör att de sjuka cellerna förstörs vid kontakt med dagsljus. Mottagningen, som öppnades förra sommaren, har bidragit till att fler patienter kan behandlas samtidigt som personalen ser stora tidsvinster.

Nu permanentas drop-in-mottagningen på Akademiska för behandling med dagsljus-PDT. Målgruppen är patienter med så kallade aktiniska keratoser, milda och måttliga solskador som kan utvecklas till skivepitelcancer.
Nu permanentas drop-in-mottagningen på Akademiska för behandling med dagsljus-PDT. Målgruppen är patienter med så kallade aktiniska keratoser, milda och måttliga solskador som kan utvecklas till skivepitelcancer.

- Tidigare var det oerhört tidskrävande att ringa och boka in patienterna. Ibland fick personalen ringa en patient upp till 15 gånger innan man hittade lämplig tid. Eftersom dagsljus PDT endast kan användas när intensiteten av dagsljuset är tillräcklig, för vår del vanligen mars/april till oktober, var det många som inte hann genomföra ordinerad behandling på utsatt tid. Ansvarig läkare fick då ägna tid åt att hitta annan behandling, säger Stina Thunberg, sjuksköterska på hudkliniken och ansvarig för införandet av drop-in-mottagningen på Akademiska sjukhuset.

PDT, eller fotodynamisk terapi, är en behandlingsmetod där man nyttjar olika sorters ljuskällor för att belysa patientens solskadade hud. Vid dagsljus PDT är det solens strålar som nyttjas som ljuskälla. Först applicerar patienten en solkräm för att förbehandla huden. Därefter smörjs det solskadade området med en kräm som innehåller ett ämne som tas upp i de sjuka cellerna. Vid dagsljusbelysning sker en reaktion som förstör de sjuka cellerna. Fördelen är att man kan behandla större fält, exempelvis en skalp, tinningar och panna, vid ett och samma behandlingstillfälle.

Målgrupp för behandlingen är patienter med milda och måttliga solskador, så kallade aktiniska keratoser, ytliga hudförändringar som beror på att huden har utsatts för mycket sol genom livet. Hudförändringarna är vanligast hos äldre personer och oftast ofarliga. Att de behandlas hänger samman med att en liten procent utvecklas till skivepitelcancer och att det inte går att förutsäga vilka.

Drop-in-mottagningen innebär att patienter med remiss från behandlande läkare kan få behandling med dagsljus PDT utan förbokad tid. I likhet med förra sommaren har man nu avsatt två halvdagar per vecka för behandlingen under sommarmånaderna. Själva klinikbesöket tar cirka 30 minuter. Därefter går patienten hem och inom 30 minuter ska man sätta sig ute i dagsljus i två timmar.

- För patienterna ökar delaktigheten och möjligheten att planera sin egen behandling. De vet i god tid vilka förutsättningar som gäller, vad de ska förbereda innan, under och efter sin behandling. De kan planera in det när det passar med arbetsgivare, semestrar och bröllop med mera. Vi upplever att detta bidrar till att de är mindre stressade och mera avslappnade under behandlingstillfället, säger Stina Thunberg och fortsätter:

- Även personalen upplever mindre stress. Dessutom är tidsvinsterna stora eftersom man slipper ägna många arbetstimmar åt att ringa in patienter. En annan fördel är att tiden inne på mottagningsrummet kan utnyttjas bättre då patienten i god tid fått information om behandlingen och redan är påläst och förberedd.

Drop-in-mottagningen öppnades förra sommaren. Hudkliniken har beslutat att permanenta den sommartid eftersom utfallet är så positivt. Totalt sett har antalet genomförda behandlingar ökat. För behandlande läkare/remittent innebar förändringen ifjol att andelen färdigbehandlade patienter var högre i slutet på sommaren än tidigare.

För mer information/intervju, kontakta:

Stina Thunberg, sjuksköterska på hudkliniken, Akademiska sjukhuset, e-post: stina.thunberg@akademiska.se

Anna Bergström, specialistläkare/sektionschef och tumöransvarig, hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset, tel: 070-8798993, e-post: anna.v.bergstrom@akademiska.se

 

FAKTA: Dagsljus-PDT (fotodynamisk terapi)

  • Används för att behandla milda till måttliga aktiniska keratoser, dvs solskadad hud och potentiella förstadium till hudcancer.
  • Remiss till drop-in mottagningen skrivs av hudläkare, som gjort en bedömning av patientens hudförändringar.
  • Minst 15 minuter innan mottagningsbesöket smörjer man in sig med en speciell solskyddsfaktor på den hud som inte kan skyddas med kläder. Detta för att skydda huden mot att få mer solskador. Solskyddsfaktorn, som har ett kemiskt filter, skickas hem till patienten tillsammans med ett informationsbrev.
  • På mottagningen skrapas/kyretteras den skadade huden för att möjliggöra att den aktiva krämen ska tränga in i cellerna. Därefter appliceras ett tunt lager av krämen som gör att de skadade cellerna blir känsliga för ljus.
  • Inom 30 minuter ska patienten därefter ta sig ut i solen där man ska vara i två timmar, helst utan avbrott.
  • När krämen och solen möts börjar de solskadade cellerna gå sönder. Krämen påverkar inte frisk hud.
  • Efter två timmar tvättar man av sig krämen. Många gör detta i sitt eget hem. De närmsta två dygnen ska man undvika dagsljus. En sårighet kan uppstå på behandlat område inom någon dag.

Nyckelord

Bilder

Nu permanentas drop-in-mottagningen på Akademiska för behandling med dagsljus-PDT. Målgruppen är patienter med så kallade aktiniska keratoser, milda och måttliga solskador som kan utvecklas till skivepitelcancer.
Nu permanentas drop-in-mottagningen på Akademiska för behandling med dagsljus-PDT. Målgruppen är patienter med så kallade aktiniska keratoser, milda och måttliga solskador som kan utvecklas till skivepitelcancer.
Ladda ned bild
Stina Thunberg, sjuksköterska på hudkliniken och ansvarig för införandet av drop-in-mottagningen på Akademiska sjukhuset. Foto: privat
Stina Thunberg, sjuksköterska på hudkliniken och ansvarig för införandet av drop-in-mottagningen på Akademiska sjukhuset. Foto: privat
Ladda ned bild
Anna Bergström, specialistläkare/sektionschef och tumöransvarig, hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset. Foto: privat
Anna Bergström, specialistläkare/sektionschef och tumöransvarig, hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset. Foto: privat
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Psykiatriläkare varnar: Covidinfektion kan utlösa psykos20.7.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Både epidemiologiska och registerbaserade studier visar att autoimmun sjukdom och allvarliga infektioner tredubblar risken för psykos. Likaså att individer med psykotiska störningar löper cirka 50 procents förhöjd risk för autoimmuna sjukdomar. Läkare inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset ser kopplingar mellan psykos och autoimmuna tillstånd orsakade av coronavirus och manar till ökad medvetenhet.

Genetiska riskfaktorer för allvarlig COVID-19 uppdagade genom stort internationellt forskningssamarbete8.7.2021 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ärftlig risk att utveckla lungcancer och vissa autoimmuna sjukdomar kan förklara varför en del patienter drabbas av svår, livshotande covid-19-sjukdom. Det framgår av en internationell genetisk forskningsstudie publicerad i Nature där man identifierat 13 specifika genvarianter och där forskare från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet samt Karolinska institutet medverkat.

Bättre synkning av insatser vid samsjuklighet målet för länsövergripande satsning7.7.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, men även somatisk. Ansvaret för vård och behandling vid samsjuklighet är uppsplittrat på många aktörer, vilket ofta leder till att patienterna ”hamnar mellan stolarna”. Nu har beroendepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset startat ett projekt för att förbättra samverkan i Uppsala län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum