Skolverket

Fler timmar idrott och hälsa i årskurs 6-9

Dela

Skolverket föreslår att de 100 extratimmarna i ämnet idrott och hälsa som regeringen vill införa, läggs i årskurserna 6-9. Skolverket har fått i uppdrag att analysera hur fler idrottstimmar bör fördelas över årskurserna i grundskolan för att ge bäst effekt.

- Det är en viktig hälsofråga att eleverna får tillfälle att röra på sig varje dag i skolan och vi vet att det är eleverna i de högre åldrarna i grundskolan som är mest stillasittande. För många av dem kanske lektionerna i idrott och hälsa är de enda tillfällena som de är fysiskt aktiva, säger Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd på Skolverket.

Flest extratimmar till högstadiet

Regeringen vill utöka antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa från 500 till 600 timmar från och med läsåret 2019/20. Skolverket har fått i uppdrag att analysera hur det utökade timantalet kan fördelas över grundskolans årskurser för att ge störst effekt för eleverna. Efter samråd med bland andra idrottsforskare, högskolor och organisationer föreslår Skolverket att det utökade timantalet bör ligga i årskurserna 6-9. Ett riktmärke bör vara 20 timmar mer idrott och hälsa i årskurs 6 och 80 timmar mer i årskurs 7-9. Det motsvarar ungefär en halv timme mer i veckan i årskurs 6 och cirka 45 minuter mer i årskurserna 7, 8 och 9.

Många tonåringar slutar idrotta

Forskning visar att viljan att röra på sig måste byggas upp i tidig ålder. Barn i årskurs 1-3 rör sig spontant mer, till exempel på rasterna, än de äldre eleverna. Men i samband med puberteten sker en förändring och i högstadiet rör sig många elever betydligt mindre än de gjort tidigare. De har inte längre tillgång till fritidshemmens aktiviteter och många slutar med föreningsidrott. Det finns också en stor grupp elever som av olika skäl, och mer eller mindre regelbundet, inte vill eller kan delta i idrottsundervisningen.

- Här har skolan en viktig uppgift att fylla. Det gäller att fånga upp de här eleverna och hitta ett sätt att undervisa på som skapar intresse för fysisk aktivitet, säger Lars-Åke Bäckman

Kontaktuppgifter: 

För frågor kontakta undervisningsråd Lars-Åke Bäckman på 08-527 335 53

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

www.skolverket.se

Nyckelord

Dokument

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor5.2.2019 09:00:00Pressmeddelande

Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i stor utsträckning sätts i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Betygsättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum