Skolverket

Fler timmar idrott och hälsa i årskurs 6-9

Dela

Skolverket föreslår att de 100 extratimmarna i ämnet idrott och hälsa som regeringen vill införa, läggs i årskurserna 6-9. Skolverket har fått i uppdrag att analysera hur fler idrottstimmar bör fördelas över årskurserna i grundskolan för att ge bäst effekt.

- Det är en viktig hälsofråga att eleverna får tillfälle att röra på sig varje dag i skolan och vi vet att det är eleverna i de högre åldrarna i grundskolan som är mest stillasittande. För många av dem kanske lektionerna i idrott och hälsa är de enda tillfällena som de är fysiskt aktiva, säger Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd på Skolverket.

Flest extratimmar till högstadiet

Regeringen vill utöka antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa från 500 till 600 timmar från och med läsåret 2019/20. Skolverket har fått i uppdrag att analysera hur det utökade timantalet kan fördelas över grundskolans årskurser för att ge störst effekt för eleverna. Efter samråd med bland andra idrottsforskare, högskolor och organisationer föreslår Skolverket att det utökade timantalet bör ligga i årskurserna 6-9. Ett riktmärke bör vara 20 timmar mer idrott och hälsa i årskurs 6 och 80 timmar mer i årskurs 7-9. Det motsvarar ungefär en halv timme mer i veckan i årskurs 6 och cirka 45 minuter mer i årskurserna 7, 8 och 9.

Många tonåringar slutar idrotta

Forskning visar att viljan att röra på sig måste byggas upp i tidig ålder. Barn i årskurs 1-3 rör sig spontant mer, till exempel på rasterna, än de äldre eleverna. Men i samband med puberteten sker en förändring och i högstadiet rör sig många elever betydligt mindre än de gjort tidigare. De har inte längre tillgång till fritidshemmens aktiviteter och många slutar med föreningsidrott. Det finns också en stor grupp elever som av olika skäl, och mer eller mindre regelbundet, inte vill eller kan delta i idrottsundervisningen.

- Här har skolan en viktig uppgift att fylla. Det gäller att fånga upp de här eleverna och hitta ett sätt att undervisa på som skapar intresse för fysisk aktivitet, säger Lars-Åke Bäckman

Kontaktuppgifter: 

För frågor kontakta undervisningsråd Lars-Åke Bäckman på 08-527 335 53

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

www.skolverket.se

Nyckelord

Dokument

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Elever nöjda med spetsutbildning29.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Eleverna som går spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan är mycket nöjda med sin utbildning. Även de skolor som bedriver utbildningarna är nöjda. Samtidigt kostar spetsutbildningen mer än annan utbildning och den är i praktiken inte tillgänglig för elever i hela landet. Ett problem som skolorna lyfter fram är att spetsutbildningen fortfarande är en försöksverksamhet. Det visar Skolverkets utvärdering.

Många lärare trivs i skolan – samtidigt förekommer hot och våld25.4.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Nio av tio lärare upplever att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan. Mer än nio av tio högstadielärare anser att stämningen är trevlig på de flesta eller alla lektioner. Nästan lika stor andel lärare anser att det överlag råder studiero. Nio av tio elever trivs i skolan men har en något mindre positiv bild av studieron. Drygt sex av tio elever upplever att de har arbetsro på de flesta eller alla lektioner. Det visar Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”.

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum