Kompetensföretagen

Fler unga väljer att jobba som konsult

Dela

Ny statistik visar att 40 procent av alla inhyrda konsulter är 29 år eller yngre. Högre löneläge och flexibla arbetsförhållanden är två förklaringar.

Andelen unga medarbetare har länge varit högre bland konsulter än på resten av arbetsmarknaden. De nya siffrorna visar att andelen unga konsulter fortsätter att växa.

Statistiken kommer från branschorganisationen Kompetensföretagens konsultundersökning, utförd under våren 2019. Variationen inom gruppen konsulter är stor, men en typisk konsult är ny på arbetsmarknaden och har 2–3 kunduppdrag som varar i 6–18 månader vardera. Efter två år har de flesta gått över till anställning i något kundföretag.

       40 procent är yngre än 29 år

– Konsulterna har trygga tillsvidareanställningar med kollektivavtal i kompetensföretaget vilket gör att de kan ta lån och teckna mobilabonnemang. De som jobbar inom LOs kollektivavtal får dessutom en genomsnittlig lön vilket gör att de i regel har en högre lön än vad de hade haft vid direktanställning hos kunden. Det är en mycket bra start på arbetslivet, kommenterar Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen.

Jämfört med tidigare års konsultundersökningar har det blivit mer ovanligt att jobba mer än fem år som konsult samtidigt som uppdragen hos kund har blivit längre.

– Konsultyrket har i flera avseenden blivit mer som resten av arbetsmarknaden, men branschen erbjuder fortfarande bättre lösningar för medarbetare och arbetsgivare än vad många korta direktanställningar skulle göra. Vi vet sedan tidigare att många yngre konsulter uppskattar möjligheten som konsultjobbet ger i att kunna ta ledigt under vissa perioder. Jobbet gör det även enkelt för dem att snabbt bygga ett starkt CV, säger Patrik Eidfelt.

Om konsultundersökningen 2019
Konsultundersökningen genomförs på regelbunden basis av branschorganisationen Kompetensföretagen. Årets upplaga av undersökningen har genomförts av Inizio i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer i 27 olika företag. Av dessa besvarade 2664 personer enkäten (12,5 % svarsgrad).

............................................................................. 

För mer information:
Carina Kit, Kommunikationschef
Tel: 076 525 88 17

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kompetensföretagen
Kompetensföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

https://www.kompetensforetagen.se

Under 2018 satte våra medlemmar drygt 260 000, varav 70 000 utrikes födda, personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med fler än 600 medlemsföretag. Vi ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kompetensbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I vår bransch bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.  www.kompetensforetagen.se

Följ Kompetensföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kompetensföretagen

Bra att korttidsarbete omfattar hela tjänstesektorn3.4.2020 12:04:32 CESTPressmeddelande

Riksdagen har nu fattat beslut om att införa ett nytt system med korttidsarbete. I de ursprungliga skrivningarna av lagen omfattades inte hela tjänstesektorn. I beslutet som klubbas av riksdagen är detta ändrat och såväl konsulter, bemanningsföretag, vård- och omsorgsföretag, utbildningsföretag, upphandlad trafik och statliga bolag omfattas nu av systemet. Almega och de förbunden har varit pådrivande bakom detta och välkomnar beslutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum