Skogsstyrelsen

Fler ville avverka skog under 2017

Dela

Intresset för att avverka skog ökade under förra året, visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av månadsstatistiken för 2017. Men det är stora skillnader över landet. Den totala arealen som anmälts för avverkning ökade med 26 procent i södra Sverige - den högsta siffran på sju år. Samtidigt minskade det i norr.

OBS! Se statistik för län och region nedan

– Vi ser en ökad global efterfrågan samtidigt som konjunkturen är god och skogsindustrin går på högvarv. Särskilt i södra Sverige har vi prishöjningar på främst timmer, men även massaved. I norr är trycket lägre. Mot bakgrund av det är det inte konstigt att anmälningarna ökar så kraftigt främst i söder, säger Erik Sollander, skogspolitisk strateg vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens preliminära sammanställning av månadsstatistiken över den totala anmälda avverkningsarealen 2017 uppgick till 265 000 hektar i hela Sverige. Det är en ökning med 16 000 hektar jämfört med 2016. Alla avverkningar större än 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen och sedan har skogsägaren fem år på sig att avverka.

Anmälningarna tog fart ordentligt under andra halvåret 2017 och ökade med tio procent jämfört med 2016. Motsvarande siffra för första halvåret låg på två procent.

Samtidigt är det stora skillnader mellan norr och söder. I södra Sverige är uppgången på 26 procent den högsta noteringen sedan 2010. Kalmar län ökade starkt med 49 procent, Jönköpings län med 32 procent, Skåne med 29 procent och Kronobergs län med 27 procent.

Ju längre norrut desto mindre ökning. Uppgången i mellersta Sverige låg på tio procent, där Västmanlands län stod för den största ökningen med 19 procent.

I norra Sverige är situationen den omvända jämfört med söder. Där var det en nedgång med mer än tio procent både i Västernorrland och Västerbotten. Jämtland och Norrbotten är undantaget där det är en liten ökning.

– Skogsägare kan ofta välja att avverka när virkespriset stiger, och det senaste året har priserna ökat betydligt mer i söder än i norr. Lokalt i södra Norrland kan viljan och behovet hos privata skogsägare att avverka vara låg som en följd av de senaste årens stormfällningar och avverkningar av trasiga bestånd, säger Staffan Norin, regionchef Region Nord, Skogsstyrelsen.

Mer information:

Surendra Joshi, statistiker, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 036-35 93 65, 070-320 85 70, surendra.joshi@skogsstyrelsen.se

Erik Sollander, skogspolitisk strateg, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 036-35 93 69, 070-664 59 36, erik.sollander@skogsstyrelsen.se

Staffan Norin, regionchef Region Nord, Skogsstyrelsen, 090-15 83 36, 070-657 97 13, staffan.norin@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Landsdel           Ökning/minskning procent

Riket                                               +6,5

Kalmar                                            +48,6

Jönköping                                       +31,9

Skåne                                              +29,2

Kronoberg                                       +26,6

Gotland                                          +24,2

Blekinge                                         +23,5

Östergötland                                  +23,3

Västmanland                                 +19,6

Västra Götaland                            +17,8

Södermanland                               +16,3

Dalarna                                           +14,0

Örebro                                           +12,8

Stockholm                                     +10,1

Halland                                           +8,3

Värmland                                      +6,8

Jämtland                                        +5,9

Norrbotten                                     +1,9

Uppsala                                         - 1,4

Gävleborg                                     -5,7

Västernorrland                              -10,5

Västerbotten                                 -12,4

Regioner:

Norra Norrland                               -6,1

Södra Norrland                               -2,8

Svealand                                        +10,5

Götaland                                       +26,5

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum