Region Uppsala

Flera ändringar i patientavgifterna från 2020

Dela

Flera av patientavgifterna i Region Uppsala ändras från den 1 januari 2020.Bland annat införs en enhetstaxa inom specialistsjukvården och avgifterna för besök på akutmottagningar vid sjukhusen höjs.

Regionfullmäktige fattade beslut om revideringar och tillägg i regionplan och budget för 2020-2022. I beslutet ingår justeringar av patientavgifter och priset för månadskort i kollektivtrafiken.

Förändringarna i patientavgifterna innebär bland annat att:

• En enhetstaxa 260 kronor införs inom specialistvården. Avgiften gäller till exempel besök hos dagsjukvård, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat och läkare, som tidigare kostat 110, 170 och 330 kronor. Undantag görs för till exempel förebyggande vård som tobaksavvänjning och viktminskning, där avgiften ligger kvar på 90 kronor. Röntgen behåller också avgiften på 110 kronor. 

• Enhetstaxan inom primärvården höjs från 150 kronor till 200 kronor.

• Patientavgifterna för besök på akutmottagningar på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping höjs från 420 kronor till 500 kronor.

• Provtagningsavgiften inom klinisk kemi, det vill säga blod- och urinprov, tas bort.

• Förskrivningsavgiften för hjälpmedel höjs så att ett hjälpmedel med en avgift på 300 kronor kommer att kosta 340 kronor. Avgiften för två hjälpmedel höjs från 450 kronor till 510 kronor och avgiften för tre hjälpmedel höjs från 600 kronor till 680 kronor.

Högkostnadsskyddet är oförändrat, det vill säga 1 150 kronor för sjukvård, 1500 kronor för sjukresor, 1 100 kronor för hjälpmedel och 2 600 kronor för samordnat högkostnadsskydd.

Biljettpriserna inom kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt 3 procent 2020. Priset på ett periodkort 30 dagar blir 910 kronor, förköpta enkelbiljetter kommer att kosta 33 kronor och enkelbiljetter betalda via reskassa 26 kronor. Övriga priser fastställs av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 21 november.

Regionskatten för 2020 är oförändrad och fastställdes till 11,71 kronor per 100 kronor.

Regionfullmäktige fastställde den reviderade regionplanen och budgeten.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna förslag till reviderad regionplan och budget.

(S) yrkade på att det ska införas ett rabatterat pris på enkelbiljetter för pensionärer under lågtrafik samt att den övre åldersgränsen för kostnadsfri mammografi ska tas bort.
(V) yrkade på att hjälpmedelsavgifterna ska förbli oförändrade. Samtliga tilläggsyrkanden avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde den 20 november i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 20 november

Nyckelord

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Trendbrott vad gäller unga tjejers mående10.5.2021 08:34:14 CEST | Pressmeddelande

Till sist verkar det ha kommit ett positivt trendbrott vad gäller unga tjejers mående, siffror som gått åt fel håll i cirka tio års tid. Andelen tjejer i gymnasiets årskurs 2 som mår bra eller mycket bra ökar nu från 57 till 62 procent. Detta är ett av resultaten från undersökningen Liv och hälsa Ung 2021, där elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum