Brå

Flera riskfaktorer för att begå eller utsättas för brott på kollektiva asylboenden

Dela

Det är stor lokal variation i anmälda brott på kollektiva asylboenden. Blandningen av nationaliteter, trångboddhet och psykisk ohälsa är några av riskfaktorerna för att begå eller utsättas för brott bland personer som bor på de kollektiva boendena. Mindre kollektiva asylboenden och bättre information till de asylsökande om svenska lagar, är exempel på åtgärder som kan minska brottsligheten och öka tryggheten på asylboendena. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

De vanligaste polisanmälda brotten i studiens material är skadegörelse, misshandel och narkotikabrott, och det är främst unga män som själva bor på de kollektiva asylboendena som både utsätts för brott och begår dem i boendemiljön.

- Studien pekar på att det finns flera riskfaktorer som enskilt och tillsammans ökar risken för brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa, trångboddhet, brist på självbestämmande och blandningen av personer med olika bakgrunder, säger Sara Merenius, projektledare, Brå.

För att öka tryggheten och minska brottsligheten på kollektiva asylboenden föreslår Brå bland annat att lokala aktörer ska utveckla sin samverkan och arbeta utifrån en kunskapsbaserad lokal problembild i det brottsförebyggande arbetet. Då kan man göra riktade insatser mot identifierade problemområden. Ett exempel är kring brottstypen narkotikabrott, där polisen, Migrationsverket och eventuella väktarbolag tillsammans skulle kunna ta fram riktlinjer för hur arbetet mot narkotikabrott på boendena kan bedrivas och utvecklas för att förbättra upptäckten av brott.

För att uppnå en tryggare boendemiljö föreslår Brå att större kollektiva asylboenden i möjligaste mån undviks till förmån för mindre boenden, eller att större boenden
utformas med flera mindre enheter. Vidare föreslås att färre personer delar rum samt att personalnärvaron ökar på boendena.

För att stärka rättssäkerheten för de asylsökande och ge dem tillgång till det svenska rättssystemet ser Brå även att det finns behov av att ge bättre information till de asylsökande om svenska lagar och regler.

Hela rapporten Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018 (2020:16) finns att ladda ner på www.bra.se.

För mer information:

Sara Merenius, sara.merenius@bra.se, tfn: 08-527 58 452

Monika Sellgren Karlsson, monika.karlsson@bra.se, tfn: 08-527 58 411

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Prisutdelning till bästa brottsförebyggande insats mot släktbaserad organiserad brottslighet19.10.2020 11:33:20 CESTPressinbjudan

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den 21 oktober tar de emot priset av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i Folkets hus i Hammarkullen. Media är välkomna att delta under prisceremonin med efterföljande frågestund.

Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats16.10.2020 09:04:33 CESTPressmeddelande

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området. Priset delas ut 21 oktober av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum