Akavia

Flexibla arbetslivet kan bli en kvinnofälla

Dela

Efter pandemin vill fler kvinnor än män fortsätta att arbete hemifrån. Men ökad stress, mer hushållsarbete och mindre närvaro på kontoret riskerar att göra hemarbetet till en kvinnofälla. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia.

"Det finns en risk att männen genom att vara mer på kontoren får större chans än kvinnorna till mer utvecklande arbetsuppgifter", säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.
"Det finns en risk att männen genom att vara mer på kontoren får större chans än kvinnorna till mer utvecklande arbetsuppgifter", säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Kvinnor har i större utsträckning än män arbetat hemifrån under pandemin och önskar att fortsätta att arbeta hemifrån i större utsträckning än män. 63 procent av kvinnorna och 58 procent av männen önskar arbeta hemifrån 2–3 dagar per vecka. Det framgår av en undersökning som Akavia gjort bland sina medlemmar.

Lee Wermelin, ordförande i Akavia, menar att hemarbetet underlättar för människor att kombinera förvärvsarbete med familj och privatliv. Något som i grunden är positivt för jämställdheten mellan män och kvinnor. Men hon varnar även för risker:

— Det finns en risk att männen genom att vara mer på kontoren får större chans än kvinnorna till mer utvecklande arbetsuppgifter och att männens karriärer påverkas mer positivt genom att bygga relationer och nätverk på plats.

Här gäller det enligt Lee Wermelin att redan nu vara vaksam och att arbetstagare och arbetsgivare agerar för att motverka detta. Det behöver uppmärksammas i arbetsplatsernas aktiva jämställdhetsarbete.

I rapporten framgår det även att kvinnor i spåren av pandemin märkt av större stress och att de som arbetet hemma mer än sin partner upplevt att hushållsarbetet blivit mindre lika fördelat. 

—  Hur arbetet fördelas är en sak för varje individ eller familj att avgöra. Men det är viktigt att vara medveten om att valen man gör kan påverka resten av ens yrkesliv. Här behövs det mer forskning, säger Lee Wermelin.

Resultat från undersökningen:

 • 63 procent av kvinnorna och 58 procent av männen önskar arbeta hemifrån 2-3 dagar per vecka.
 • 57 procent bland kvinnor jämfört med 46 procent bland män tycker att de blivit mycket eller något mer effektiva.
 • Manliga cheferna vill i högre utsträckning än de kvinnliga att medarbetarna ska jobba mest från kontoret efter pandemin. 39 procent av männen och 28 procent av kvinnorna uppgav detta.
 • Kvinnor har under pandemin varit mer stressade än män. Minst stress uppgav kvinnor som arbetat hemifrån fem dagar i veckan.
 • 38 procent av kvinnorna uppger att de utför mest av hushållsarbetet. 22 procent av kvinnorna som jobbar mer hemifrån än sin partner anser att hushållsarbetet har blivit mindre lika fördelat.
 • Av kvinnorna som började att arbeta hemifrån under pandemin är det något fler som uppger att de gör mest av hushållsarbetet jämfört med de kvinnor som har jobbat hemifrån även före pandemin.

Om undersökningen:

Undersökningen grundar sig på två enkäter, den första skickades ut i juni 2021 och den andra i september 2021. Enkäten från juni: 4 299 personer besvarade enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 42 procent. Enkäten från september: 3 692 personer besvarade denna enkät vilket innebär en svarsfrekvens på 38 procent. Svaren är viktade så att de är representativa för medlemsgruppen och några frågor ställdes endast till chefer.

Akavia tycker:

 • Arbetsgivare måste skapa struktur och arbetsklimat som tillåter flexibilitet. Att slippa långa resvägar och råda mer över sin tid underlättar för människor att kombinera förvärvsarbete med familj och privatlivet i övrigt. Det gynnar jämställdheten genom att både kvinnor och män kan arbeta på lika villkor.
 • Samtidigt som mycket arbete kan utföras hemifrån, behöver det bli tydligt vad som behöver ske på plats på kontoret. Då minskar också risken för att missgynna medarbetare som föredrar mer arbete hemifrån, vilket långsiktigt skulle kunna göra kvinnor till förlorare.
 • Mötesfria dagar, särskilda dagar när arbetsgruppen träffas på kontoret och har gemensamma möten, policy för vilka möten som ska vara fysiska och vilka som ska vara digitala. Detta är några sätt att gynna flexibilitet och undvika att medarbetare hamnar utanför.
 • Skillnaderna mellan kvinnors och mäns önskemål måste uppmärksammas. Akavias undersökning visar att kvinnor i större utsträckning än män vill fortsätta att förlägga arbetet hemifrån och att männen har en större önskan att gå tillbaka till kontoren.
 • Arbetsgivare måste uppmärksamma detta och inte missgynna medarbetare som väljer att förlägga mer arbete till hemmet när detta är möjligt. Detta är en fråga som måste uppmärksammas i arbetsplatsens aktiva jämställdhetsarbete.
 • Det behövs mer forskning om hur hushålls- och omsorgsarbetet påverkar arbetslivet och välbefinnandet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

"Det finns en risk att männen genom att vara mer på kontoren får större chans än kvinnorna till mer utvecklande arbetsuppgifter", säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.
"Det finns en risk att männen genom att vara mer på kontoren får större chans än kvinnorna till mer utvecklande arbetsuppgifter", säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för ekonomer, jurister, samhällsvetare, It-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Akavia har 130 000 medlemmar och är det näst största förbundet inom Saco.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum