Svenska kraftnät

Flexibla elanvändare kan minska kapacitetsbristen i elnäten i Stockholm

Dela

Fler bostäder, industrier och minskade klimatutsläpp kräver en ökad elektrifiering i Storstockholm. Därför sker rekordinvesteringar i nya och uppdaterade ledningar och kablar. Men innan allt är färdigbyggt kan kapaciteten i elnätet slå i taket under kalla dagar. Det kan flexibla elanvändare som deltar i SthlmFlex råda bot på.

Svenska kraftnät och de två regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall Eldistribution har gått samman i ett forskningsprojekt som ska skapa och pröva en flexibilitetsmarknad i Storstockholm. I sin enklaste form innebär det att elanvändare och elproducenter kan bidra till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten.

- För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. Flexibilitetsmarknaden är den första av sitt slag att testas i Storstockholm och med potential att bli den största i landet, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg, Svenska kraftnät.

Det som gör SthlmFlex unikt är att det sker i Sveriges största region, inom ett område med två regionnätsägare, Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

- I Stockholmsregionen finns en tydlig påverkan mellan två olika regionnätsägare. Det innebär möjligheter att utbyta flexibilitetsresurser mellan olika regionnät, vilket inte har prövats tidigare, säger Niclas Damsgaard.

Nu börjar arbetet med att handla upp flexibilitetstjänsterna. Oavsett om tjänsten består av produktion, lagring eller förbrukningsreduktion lämnas den på en handelsplattform som, liksom hela projektet, ska utvärderas när det är klart. En marknadsundersökning genomfördes av Ellevio och Vattenfall Eldistribution under hösten 2019 och visade på ett stort intresse från aktörerna.

- Vi har stora förhoppningar att vi bättre kan använda de samlade resurserna i Storstockholm för att möta utmaningarna kring elförsörjningen och få ett mer effektivt energisystem, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

Informationsmöten ska hållas dels för leverantörer av flexibilitetstjänster, dels lokala elnätsbolag i Stockholmsregionen.

- Med SthlmFlex förbereder vi oss för framtiden och ett mer dynamiskt elsystem samtidigt som det bidrar till att vi bättre kan möta elektrifieringen av Stockholmregionen. Nu hoppas vi att alla som har effektflexibilitet deltar på flexibilitetsmarknaden, säger Bengt Johansson på Ellevio.

Fakta:

Projektet SthlmFlex är i ett forsknings- och testskede. Det drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution. Det pågår under nästkommande vinter då förbrukningen – under de så kallade höglastmånaderna - är som högst och behovet av flexibilitet som störst. Målsättningen är att SthlmFlex permanentas. Starten, alltså när tjänsterna ska kunna tas i anspråk, är satt till den 2 november i år.

Bakgrund:

Sedan tidigare pågår försök med att skapa flexibilitetsmarknader inom ramen för ett EU-finansierat Horizon 2020 projekt som heter CoordiNet. I Sverige demonstreras flexibilitetsmarknader i Uppsala, Gotland och Malmö, och snart också i Västernorrland.

Behoven i Stockholmsområdet skiljer sig delvis från behoven som studeras inom CoordiNet, bland annat kopplat till att två regionnätsbolag har en tydlig påverkan på varandras möjlighet till uttag från stamnätet.

Syftet med en marknad för effektflexibilitet är att elnätsbolag ska kunna köpa flexibilitetstjänster. Denna marknad kompletterar övriga marknader såsom spotmarknad för elhandel och balansmarknader, samtidigt som den är koordinerad med dessa. Avsikten är att underlätta för flexibilitetsleverantörer att delta på samtliga marknader genom koordinering av marknadsdesign och produktkrav samt standard för kommunikation. I SthlmFlex kommer den första flexibilitetstjänsten vara uppreglering (ökning av elproduktion eller minskning av elkonsumtion) då det är det elnätsbehov som finns idag.

För ytterligare information och kommentarer:

Ellevio: Jonatan Björck, presschef, 072-56 15 416

Svenska kraftnät: presstjänsten, 010-475 80 10

Vattenfall Eldistribution: presskontakt, 08 739 60 60 

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum