FN:s World Food Programme (WFP)

Flexibla givare som Sverige stödjer WFP med 180 miljoner amerikanska dollar för att arbeta i kriser och stärka motståndskraft

Dela

STOCKHOLM – Det humanitära systemet står inför större behov än någonsin. Sverige leder en grupp av länder som ser till att FN:s World Food Programme (WFP) har flexibel finansiering för att möta det akuta humanitära behovet vid plötsliga eller bortglömda och utdragna kriser.

Foto: WFP/Saikat Mojumder
Foto: WFP/Saikat Mojumder

Tack vare länder som Sverige, kunde WFP nyligen allokera 180 miljoner amerikanska dollar till cirka 60 landsinsatser. Allokeringen kommer stödja de livräddande insatserna i Syrien, Jemen, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo. Det kommer också stödja långsiktiga utvecklingsprojekt och livsmedelsassistans till flyktingar och internflyktingar. 

’’Flexibla bidrag ger oss den frihet som vi behöver för att agera snabbare, hålla kostnaderna nere och planera långsiktigt samt undvika avbrott i vårt livräddande arbete,’’ säger WFP:s verkställande direktör David Beasley. ’’För att givarnas pengar ska komma till mest nytta, uppmanar vi fler länder till att ge oss donationer som är icke-öronmärkta, planerade och användbara över flera år.’’ 

Med stöd från regeringspartners och andra partners, står WFP nu samtidigt inför sex storskaliga hungerskriser utan motsvarighet. Vare sig det handlar om att undvika svält i Sydsudan eller stötta folkgruppen Rohingya i världens snabbast växande flyktingkris i Bangladesh, är WFP en avgörande del för de internationella insatserna i att undvika svält.

Flexibla bidrag gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt. Men trots det är de flexibla bidragen fortfarande en minoritet av WFP:s totala finansiering då många specificerar hur och vart pengarna skall spenderas. 

I nästan ett decennium har Sverige varit den största givaren av flexibel finansiering till WFP. Sverige gjorde nyligen ett historiskt åtagande om 370 miljoner amerikanska dollar i flexibel finansiering till WFP under de kommande fyra åren (2018-2021). Sveriges ledarskap i flexibel finansiering är speciellt då mer än 90 procent av regeringars bidrag till WFP är öronmärkta till specifika insatser och aktiviteter. 

Den senaste allokeringen gjordes med bidrag från Danmark, Irland, Kanada, Kina, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Sverige, Storbritannien och Tyskland. Bidrag från den privata sektorn var också en del utav denna allokeringen.  

I en överenskommelse kallad Grand Bargain, som ingicks vid världstoppmötet om humanitära frågor 2016, åtog sig de ledande givarna att gradvis minska öronmärkningen, i syfte att nå det globala målet att 30 procent av den humanitära finansieringen ska vara belagt med mindre restriktioner till 2020.

Topp tio flexibla givare och finansieringsresurser till WFP under 2017 (USD)

  1. Sverige 70,731,620
  2. Storbritannien 51,746,442
  3. Nederländerna 46,712,553
  4. Norge 33,265,744
  5. Tyskland 32,007,661
  6. Danmark 30,916,844
  7. Australien 28,919,330
  8. Kanada 23,472,373
  9. Irland 18,262,632
  10. Italien 12,390,445

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: WFP/Saikat Mojumder
Foto: WFP/Saikat Mojumder
Ladda ned bild

Länkar

Om

FN:s World Food Programme (WFP)
FN:s World Food Programme (WFP)http://sv.wfp.org/

FN:s World Food Programme (WFP), är världens största humanitära organisation som bekämpar hunger världen över. WFP levererar livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringssituation samt att bygga upp samhällens motståndskraft. Varje år assisterar WFP cirka 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

Sverige är en av de viktigaste givarna av kärnbidrag till WFP. Det stöd som ges som kärnbidrag ger WFP flexibilitet och gör det möjligt för WFP att agera snabbt och effektivt när katastrofer inträffar. Kärnbidraget hjälper även WFP att finansiera försummade kriser och säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den som mest.

Följ FN:s World Food Programme (WFP)

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från FN:s World Food Programme (WFP)

Sverige står medvärd till konferens i Genève för att mobilisera resurser till Jemen – världens värsta humanitära katastrof25.2.2019 15:33:26 CETPressmeddelande

KÖPENHAMN– FN:s World Food Programme och andra medlemmar av det humanitära samfundet kommer delta i givarkonferensen i Genève imorgon, tisdagen den 26:e februari, för att mobilisera resurser till katastrofen i Jemen. 20 miljoner människor, vilket motsvarar 70 procent av befolkningen, har en otrygg livsmedelsförsörjning som är så pass allvarlig att de inte vet varifrån de ska få tag på nästa måltid.

Flexibelt kärnstöd möjliggjorde WFP:s arbete under 2018 med att nå världens mest utsatta människor15.1.2019 14:41:18 CETPressmeddelande

KÖPENHAMN – FN:s World Food Programme (WFP) tog emot 440 miljoner amerikanska dollar (cirka 3,9 miljarder svenska kronor) i flexibelt kärnstöd under 2018, det motsvarar en tioprocentig ökning jämfört med 2017. Flexibelt kärnstöd ger WFP möjligheten att använda finansieringen där behoven är som störst och flexibiliteten till att agera i oförutsedda katastrofer, samt att upprätthålla den livsnödvändiga assistansen i bortglömda och utdragna kriser.

Livsmedelspriserna fortsätter att öka i länder med konflikt - borde utlösa ”chock och ilska”16.10.2018 07:01:00 CESTPressmeddelande

KÖPENHAMN– Ny forskning från FN:s World Food Programme som släpps i samband med världslivsmedelsdagen visar att livsmedel blir allt mindre prisvärda i länder som är utsatta för konflikt eller politisk instabilitet. I ytterligare ett dussintal länder fortsätter de ihärdigt höga livsmedelspriserna att göra det omöjligt för miljontals människor att få tillgång till en näringsrik måltid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum