Fastighetsägarna

Flexibla och smidiga tjänster efterfrågas av boende – möjliggörs av framtidens fastighetsägare

Dela

När våra hem öppnas upp för ett ökat antal tjänster och leveranser blir våra bostäder marknadsplatser. Människor handlar, jobbar och äter hemma, och nya ekosystemet präglas därmed av ökade flöden som tar sig in i och ut ur fastigheten. Förändringen innebär möjligheter för fastighetsägare, som genom samarbeten kan knyta till sig leverantörer. Det ger mervärde för de boende i form av tjänstelösningar som är smidigare, mer flexibla och har ett lägre pris.

Det moderna ekosystemet för hur människor konsumerar i sina hem är något som presenteras i rapporten Hometail, som Fastighetsägarna Stockholm lanserar idag. Rapporten bygger på en undersökning om hur hyresgäst- och bostadsrättsinnehavare i Stockholm använder tjänster i hemmet. Rapporten pekar på att hemmet idag behöver hantera fler externa flöden som rör sig in i och ut ur fastigheten.

I takt med ökningen av e-handel blir allt fler varor och tjänster levererade till våra hem. Smidighet är en av de viktigaste faktorerna vid leveranser, vilket 80 procent av stockholmarna håller med om. Fastighetsägare behöver därför hitta sätt att hantera de nya flödena i sina fastigheter, genom till exempel infrastrukturlösningar för att komma in i fastigheter.

- Genom den här kartläggningen av tjänsteutvecklingen i omvärlden som har resulterat i rapporten Hometail blir det tydligt att det finns ett behov att förtydliga fastighetsägarens roll i framtidens tjänstesamhälle. Redan har initiativ som Foodora och Clas Fixar lyckats väldigt bra med att anpassa sig efter dessa nya behov och det är nu upp till fastighetsägare att återuppfinna sin roll i systemet, säger Christoffer Börjesson Chief Digital Officer på Fastighetsägarna.

För att lyckas med framtidens fastighetsägande kommer samarbeten att vara centrala, fastslår rapporten. Genom partnerskap kan fastighetsägare tillgängliggöra smidiga och skräddarsydda tjänster till bättre priser, tack vare de skalfördelar som ges. Fastighetsägare kan, tack vare sin volym, ha en större kraft som förhandlare än enskilda boende och har därför möjlighet att agera som en aktör vid upphandling. På så vis kan fastighetsägare hjälpa de som bor i fastigheten till billigare samt mer flexibla och smidiga avtal, vilket 66 respektive 62 procent av respondenterna uppger som viktigt när fastighetsägare blir tjänsteleverantörer.

Fastighetsägarna Stockholms råd till fastighetsägare:

  • Etablera ett ekosystem av tjänsteleverantörer som erbjuder ett lägre pris och en smidigare eller mer flexibel lösning till de boende.
  • Skapa ett ekosystem av leverantörer av hushållsnära tjänster som är godkända av dig.
  • Satsa på att skapa en affär inom dagligvaror snarare än sällanköpsvaror.
  • Satsa på att skapa en affär inom hushållsnära tjänster som köps ofta, snarare än sällan.
  • Etablera samarbeten med aktörer som erbjuder digitala tjänster i hemmet – och tryck på den totala affärsnyttan av att den boende väljer dig framför andra enskilda aktörer.

Om Hometail:

Rapporten Hometail bygger på en enkätundersökning utförd i april 2019 med 985 svaranden i hela Stockholmsområdet, samt intervjuer med personer från relevanta företag på marknaden. Hometail i sin helhet hittar du här.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Missad chans att göra investeringsstödet mer socialt träffsäkert19.12.2019 10:53:37 CETPressmeddelande

Regeringen beslutade i dag om förändringar i förordningen om investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Som villkor för stöd ska hyresvärden vika minst 12,5 procent av det antal bostäder som stöd utbetalas för åt unga vuxna eller hushåll i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Kommuner ges möjlighet att själva välja fördelning mellan dessa grupper. Det utgör en förbättring i förhållande till dagens förordning, men regeringen missar en viktig chans att förbättra den sociala bostadspolitiken, menar Fastighetsägarna.

Välkommen utredning om effektivare hyresförhandlingar12.12.2019 12:17:22 CETPressmeddelande

Regeringen offentliggjorde i dag att hovrättsrådet Jan Josefsson får i uppdrag att utreda hur förhandlingarna om de årliga hyresjusteringarna kan göras mer effektiva. Utredaren ska lämna förslag på tidsfrister för förhandlingarna, sanktioner om tidsfrister inte hålls samt föreslå hur en oberoende tvistlösningsmekanism ska se ut. Fastighetsägarna har länge efterlyst de aviserade förändringarna och välkomnar därför regeringens besked i dag.

Inget ramavtal för 2020 års hyresjustering i Stockholm stad10.12.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Hyresgästföreningen anser inte att privata fastighetsägare i Stockholm stad ska få samma hyresjustering som de kommunala bostadsbolagen under 2020. Det innebär att Hyresgästföreningen utnyttjar sitt förhandlingsveto och bryter mot bruksvärdessystemets grundläggande princip om att lägenheter med likartade kvaliteter ska ha ungefär samma hyra, oavsett ägare. Därmed blir det inget ramavtal för huvudstadens privata fastighetsägare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum