Sveriges Allmännytta

Flexiblare tillämpning av inkomstkrav i allmännyttan

Dela

Utvecklingen går emot en flexiblare tillämpning av inkomstkrav i allmännyttan. Framförallt syns en tydlig minskning av företag som kräver årsinkomster på minst tre gånger årshyran. Även bidrag accepteras i ökande utsträckning och alltfler företag prövar sina blivande hyresgäster utifrån riktlinjer om återstående konsumtionsutrymme. Det visar en ny marknadsrapport om allmännyttans bostadssociala ansvar som släpps idag.

– Allmännyttan har ibland fått kritik för att kraven på nya hyresgäster är för hårda. Vår utgångspunkt är att det är av största vikt att hyran kan betalas, samtidigt som de krav som ställs ska vara rimliga och inte utestänga människor. Därför är det positivt med en mer flexibel tillämpning av inkomstkraven, säger Åsa Schelin, expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta.

En majoritet av de 181 bostadsföretag som besvarat Sveriges Allmännyttas enkät ställer någon form av inkomstkrav. Vanligast är att hushållet ska ha kvar tillräckligt med pengar för att täcka skäliga levnadsomkostnader när hyran är betald. Ett flertal företag godkänner de flesta inkomstslag, dock accepteras inte tidsbegränsade anställningar i lika stor utsträckning.

– Olika former av bidrag godkänns i ökande omfattning, men det är anmärkningsvärt att bostadsbidrag inte alltid räknas med vid inkomstprövningar, säger Åsa Schelin.

Rapporten visar att företagen använder ett flertal olika verktyg för att erbjuda boendelösningar till de som står långt ifrån bostadsmarknaden. Förturer, sociala kontrakt och Bostad först är några exempel. Ungefär hälften av företagen tillämpar förtur. De vanligaste grunderna är anvisningar enligt bosättningslagen, sociala skäl, näringslivsförturer och medicinska skäl.

Så gott som samtliga bolag tillhandahåller lägenheter till kommunen för andrahandsuthyrning till de som har svårt att bli godkända som hyresgäster, men omfattningen av sociala kontrakt varierar stort mellan bolagen. Ungefär var tionde bolag arbetar med Bostad först.

Rapporten visar också att det omfattande vräkningsförebyggande arbete som görs inom allmännyttan ger resultat. En uppskattning från bolagen är att man därigenom undvikit dubbelt så många avhysningar som det antal som verkställts.

Om marknadsrapporten

Marknadsrapportens resultat bygger på svar från 181 allmännyttiga bostadsbolag. Bland de svarande finns små, medelstora och stora bolag representerade med en god spridning över landet. Hela rapporten finns att ladda ner på sverigesallmannytta.se.

För mer information, kontakta:

Åsa Schelin, expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta, 08–406 56 30, asa.schelin@sverigesallmannytta.se

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Nyckelord

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Standardisering ökar byggtakten – trots det inget förslag om typgodkännande14.12.2020 09:14:48 CETPressmeddelande

Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Sveriges Allmännytta är kritisk till att det inte presenteras fler skarpa förslag för att öka det standardiserade byggandet. Positivt är att utredningen visar att lagen om offentlig upphandling har negativa ekonomiska effekter på allmännyttan – det råder alltså inte konkurrens på lika villkor på bostadsmarknaden.

Debatt om elnätens framtida utveckling med energiminister Anders Ygeman1.12.2020 09:06:24 CETPressinbjudan

För första gången på många år bryts trenden med stigande elnätspriser. Om framtida höjningar ska kunna hållas tillbaka behöver nuvarande regleringar finnas kvar. Den 8 december bjuder Nils Holgerssongruppen in till ett webbinarium där elnätet och elnätsprisernas utveckling står i fokus. Medverkar gör Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister samt representanter för energibranschen och myndigheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum