Civil Rights Defenders

FN kritiserar Sveriges efterlevnad av tortyrkonventionen

Dela

Senare idag lämnar FN:s kommitté mot tortyr sina synpunkter på hur Sverige lever upp till tortyrkonventionen. Sverige väntas få kritik inom flera områden, bland annat kring brister i asylsystemet. Civil Rights Defenders kan kommentera på kritiken.

Den 9–10 november förhördes Sverige av kommittén, vars uppgift är att granska hur FN:s medlemsstater lever upp till tortyrkonventionen och peka på de brister som behöver åtgärdas.

Inför förhöret i Genève skickade Civil Rights Defenders in en alternativrapport* till FN och listade en rad människorättskränkningar i Sverige som omfattas av konventionen, till exempel allvarliga brister inom asylsystemet.

I rapporten pekar vi bland annat på problematiken kring osäkra medicinska åldersbedömningar och att asylprocesser ofta inte anpassas till behov för personer med psykosociala funktionsnedsättningar, såsom allvarlig PTSD. Vi belyser även brister i bedömningar av asylberättelsers tillförlitlighet och lyfter problem kring identifiering av tortyroffer och tortyrskadeutredningar. Sammantaget visar rapporten på allvarliga brister i asylsystemet, vilka leder till att människor får felaktiga asylbeslut och riskerar utvisas till länder där de riskerar tortyr eller annan illabehandling.

Tidigare skarp kritik från FN

Sverige har tidigare fått skarp kritik från FN för brister inom asylsystemet. Senaste gången Sverige granskades av kommittén mot tortyr, 2014, fick Sverige bland annat kritik kring förvar av migranter. Kritiken gällde till exempel förvarstagande som inte är nödvändiga och som sker under alltför lång tid. Kritiken rörde också att förvarstaganden i vissa fall äger rum på häkten i stället för i Migrationsverkets förvarslokaler. Sverige fick också kritik för bristande riktlinjer och utbildning för Migrationsverkets personal gällande identifiering av tortyroffer under asylprocessen och utredning av tortyrskador. Dessutom uppmärksammade kommittén bristfälliga mottagningsförhållanden för barn som sökte asyl utan sina vårdnadshavare.

Kontakta oss

Här listar FN-kommittén alla sina rekommendationer till Sverige (publiceras senare idag). Vi kan kommentera FN-kommitténs kritik som rör asyl- och migrationsfrågor. Kontakta oss på 076 576 27 62 eller press@crd.org.

Kort om granskningen

I samband med granskningen har regeringen skickat en rapport till FN-kommittén om hur Sverige lever upp till konventionen. Civilsamhället har haft möjlighet att skicka in alternativrapporter. En tid efter att rapporterna skickades in förhördes Sverige av FN-kommittén, som nu lägger fram sin kritik och ger rekommendationer kring vad som behöver åtgärdas. Samtliga medlemsstater granskas med jämna mellanrum.

Civil Rights Defenders var på plats i Genève i samband med förhöret för att bevaka utfrågningen av Sverige och presentera de brister vi identifierat. Läs vår alternativrapport här*.

*Civil Rights Defenders alternativrapport skickades in september 2020. Senare ändringar i Sveriges asyl- och migrationspolitik omfattas därför inte av rapporten.

Nyckelord

Kontakter

Om

Civil Rights Defenders
Civil Rights Defenders
Östgötagatan 90
SE-116 64 Stockholm

+46 (0)76 576 27 62https://crd.org/sv/

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

Följ Civil Rights Defenders

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Civil Rights Defenders

Diktaturkompensation för turister ska öka demokratin i svenskarnas semesterparadis 21.11.2022 09:51:34 CET | Pressmeddelande

Svenska turister uppskattas bidra med närmare två miljarder i intäkter till världens diktaturer – varje år. Nu vill människorättsorganisationen Civil Rights Defenders få svenskarna att diktaturkompensera sina semesterresor. Med hjälp av ett nytt verktyg kan resenärer själva räkna ut hur stort beloppet blir. Ju sämre demokrati desto större kompensation. Kompensationen ska bidra till att stötta det globala demokratiarbetet.

Nobels Fredspris 2022 – Civil Rights Defenders kan kommentera 7.10.2022 12:00:54 CEST | Pressmeddelande

Nobels fredspris 2022 tilldelas bland annat den belarusiska människorättskämpen Ales Bialiatski. Civil Rights Defenders har mångårig erfarenhet av att bevaka och kommentera läget för mänskliga rättigheter i Belarus, och nära relation till Ales Bialiatski. 2014 tilldelades Ales Bialiatski Civil Rights Defenders pris Civil Rights Defender of the Year Award. Han sitter just nu frihetsberövad i Belarus. Vi kan kommentera årets pristagare samt läget för mänskliga rättigheter i Belarus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum