Kommittén för Mänskliga Rättigheter

FN:s barnrättskommitté ger Sverige stark kritik för den ökade utskrivningen av ADHD-droger till barn

Dela

FN:s barnrättskommitté har nu publicerat sin granskning av hur Sverige följer barnkonventionen. Kommittén är allvarligt bekymrad över ökningen i ADHD-diagnoser och förskrivningen av psykostimulantia (Ritalin, Concerta) till barnen. Man begär att verklig hjälp till barn, föräldrar och lärare nu ”is given priority over the prescription of drugs in addressing ADHD” och andra beteendediagnoser.

Tyvärr har inte de instanser i Sverige, som ska se till att barnkonventionen följs i det här området vidtagit några effektiva åtgärder. Man har inte följt principen: ”Vid alla åtgärder som rör barn … skall barnets bästa komma i främsta rummet”, utan har tillåtit att förskrivning av starka psykiatriska preparat har hamnat ”i främsta rummet”, har getts företräde framför verklig hjälp för barn med beteendeproblem.

Det har under den sista tiden framkommit att till och med psykiatrins egna representanter har invändningar mot att förskrivning av psykostimulantia blivit en ”bot” för barnens dåliga arbetsmiljö i skolan och för bristen på pedagogiskt stöd. Som när verksamhetschefen för BUP i Västmanland förfärades över situationen och sade: ”Det är inte BUP:s arbete att medicinera mot dålig arbetsmiljö, dålig skolmiljö.” [1] Och när psykiatrins representanter på Gotland – där hela 7 % (!) av alla pojkar 10-14 får psykostimulantia – erkände att de flesta av barnen fick preparaten på grund av dåligt vuxenstöd i skolan; att det med andra ord var ett pedagogiskt och socialt problem – inte ett medicinskt – man ”löste” med de narkotikaklassade ämnena.

FN:s barnrättskommitté reagerar nu på den allvarliga situationen och skriver i den just publicerade granskningen att ”lämpliga och vetenskapligt baserade” åtgärder måste ges prioritet över förskrivningen av psykostimulantia.

Man är allvarligt bekymrad över att myndigheter i Sverige, som ska ta till vara barnens rättigheter, har tillåtit den ökade förskrivningen, utan att skänkt behövlig uppmärksamhet till de skadliga effekterna och till missbruket av dessa narkotiska preparat.

Man vill också att regeringen ser till att oberoende experter (alltså inte de experter, ofta med band till läkemedelsindustrin, som skapat den allvarliga situationen) ska granska diagnosticeringen och utskrivningen av psykostimulantia.

Barnrättskommitténs kritik och rekommendationer i det här området kan läsas på sidorna 9-10 i rapporten: Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015) [2].

Nu är det upp till politiker och myndigheter – som alla ska se till att barnkonventionen följs i det här området – att vidta åtgärder i enlighet med barnrättskommitténs rekommendationer.

[1] BUP: ADHD-droger ges mot ”arbetsmiljöstörning” i stökiga klasser http://www.kmr.nu/pressrel_2014_02_22-bup-adhd-droger-ges-mot-arbetsmiljostorning-i-stokiga-klasser.htm

[2] FN:s barnrättskommitté, Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015), 4 februari 2015, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSWE%2fCO%2f4%20ADVANCE%20UNEDITED%20VERSION&Lang=en

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039
129 06 Hägersten

http://www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige för att undersöka och avslöja övergrepp inom psykiatrin och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Syftet är att verka för mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården
Moderorganisationen heter Citizens Commission on Human Rights – CCHR och är belägen i Los Angeles.
Idag finns det omkring 250 avdelningar över hela världen.
KMR är en registrerad ideell förening i Sverige utan politisk eller religiös inriktning.
CCHR startades 1969 i New York av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, som skrev 24 böcker om psykiatrins övergrepp, bl.a. den klassiska ”Psykisk sjukdom en myt” som startade reformeringen av psykiatrin på 1960-talet. Thomas Szasz var en drivande kraft för ytterligare reformering av psykiatrin sedan 1960 och var verksam i CCHR fram till sin död 2012.
För mer information gå till:
www.kmr.nu
www.facebook.com/KMR.nu

Emailadress:
info.kmr@telia.com

Följ Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Nu faller psykiatrins teori om den ”kemiska obalansen” – Del ll29.5.2015 21:03:00 CESTPressmeddelande

Vi har sett att teorin om ”den biokemiska obalansen” – att brister och överskott av signalsubstanser i hjärnan orsakar psykiska problem – troligen är psykiatrins största bluff. Den har banat väg för massiv utskrivning av toxiska ämnen och skapat mångmiljardvinster för läkemedelsbolag. Men vad sade man till allmänheten? Vilka argument använde man för att sälja in den pseudovetenskapliga teorin?