Umeå kommun

Fokus på förebyggande arbete för individ- och familjenämnden under 2021

Dela

Nämndens verksamheter kommer under 2021 att ha fokus på förebyggande arbete och utvecklingen av coronapandemin. Både i form av att vidta och hålla fast vid åtgärder för att minska smittspridning, och att följa hur pandemin påverkar behoven av stöd och insatser.

Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet, kopplat till det kommunövergripande arbetet med Umeå växer tryggt och säkert, och ges därför ett tillskott på 3,6 mnkr.

–  Vi förstärker nu det förebyggande arbetet med nya tjänster för att tidigt nå och fånga upp barn och unga som behöver hjälp och stöd. Det är en permanent satsning som vi gör där vi vill etablera nya arbetssätt för att och se till att livet får vara bra för Umeås barn, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Nämnden kommer även att fokusera på att följa om köer uppstår vid ansökan om stöd eller i verksamheterna på grund av ökade behov eller anmälningar. För att möta ett förväntat ökat inflöde inom försörjningsstöd, klara ärendehantering samt värna arbetsmiljön för handläggarna beslutade nämnden att förstärka bemanningen inom myndighetsutövning med fem årsarbetare. Centrum mot våld utökas med 0,5 årsarbetare för minska väntetiderna inom Mansmottagning och KAST-mottagning (stöd till den som vill sluta köpa sex).

– Nämnden arbetar långsiktigt och målmedvetet för att motverka prostitution och människohandel i Umeå. När vi nu ser att fler söker hjälp för att sluta köpa sex är det oerhört viktigt att vi avsätter personella resurser för att möta behovet, säger Björn Kjellsson (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Budget för 2021

Kommunfullmäktige ger individ- och familjenämnden 81,9 miljoner kronor i utökad budgetram för indexuppräkning och för att möta ökade behov inom nämndens verksamheter. Ny budgetram för 2021 är 1 425,1 miljoner kronor. Nämnden har i sin budget prioriterat LSS-boenden, personlig assistans samt insatser för barn och unga. Det är inom dessa områden som volymökningarna beräknas vara störst och får därför störst procentuell ramökning i förhållande till budget:

  • Boende enligt LSS, 20,4 mnkr (total budget 421,4 mnkr)
  • Personlig assistans, 10,8 mnkr (total budget 184,8 mnkr)
  • Barn- och ungdomsvård, 11,8 mnkr (total budget 183,4 mnkr)

Trots tillskottet står nämnden inför stora ekonomiska utmaningar. Nämndens ekonomi påverkas av samhällsekonomiska förändringar och när Umeå växer behövs tidiga insatser för att förebygga de problem som kan uppstå när en stad växer, till exempel att förhindra framväxten av utsatta områden. Nämnden påverkas också av de förändringar som genomförts eller kommer att genomföras inom andra myndigheter, som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Tillägg i uppdragsplanen

Nämnden beslutade också att bifalla

  • Vänsterpartiets tilläggsyrkande om att lägga till att ingå IOP med kvinno- och tjejjouren i Umeå under rubriken Uppdrag som fortsätter under 2021.
  • Miljöpartiets tilläggsyrkande om att lägga till kommunfullmäktiges mål om ett klimatneutralt Umeå 2040 under rubriken Individ- och familjenämndens övergripande planer.

Kristdemokraterna hade ett tilläggsyrkande som avslogs efter votering, 4-7. Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet. Kristdemokraterna hade även ett ändringsyrkande som avslogs. Vänsterpartiet lade ett ändringsyrkande som avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Delvis distans fram till påsklovet på kommunala högstadieskolor25.2.2021 12:12:24 CETPressmeddelande

Eleverna på de kommunala högstadieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet för att minska trängsel i skolans lokaler. Elever i årskurs 7 och 8 växlar varannan vecka mellan att ha undervisning i skolan och på distans till och med den 1 april. Elever i årskurs 9, elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov fortsätter ha undervisning på skolan.

Distansundervisning fram till påsklovet på de kommunala gymnasieskolorna24.2.2021 14:02:26 CETPressmeddelande

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet (till och med torsdag 1 april). Precis som tidigare innebär det att endast en tredjedel av eleverna får närundervisning på skolorna. – Det är tyvärr ett helt nödvändigt beslut. Vi befinner oss i ett kritiskt läge med ökad smittspridning i stora delar av länet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum