Norrköpings kommun

Fokus på Ostlänken när Connecting Europe Express besökte Norrköping

Dela

Under eftermiddagen den 2 oktober besökte politiker och tjänstemän från EU Norrköping som en del av det Europeiska tågåret 2021. På stationen i Norrköping hälsade kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S), kommundirektör Anna Thörn och Stadiums grundare Ulf Eklöf tågresenärerna välkomna och berättade om Ostlänkens betydelse för Norrköping.

Kristian Schmidt, direktör för landtransporter European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE) överlämnade en EU-flagga till delegationen från Norrköping. Foto: Norrköpings kommun
Kristian Schmidt, direktör för landtransporter European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE) överlämnade en EU-flagga till delegationen från Norrköping. Foto: Norrköpings kommun

– Besöket var en bra möjlighet att kunna beskriva hur viktiga satsningar på hållbara och effektiva transporter är för Norrköping. Det har redan skapats tusentals jobb i Norrköping tack vare de positiva förväntningar som Ostlänken ger och många fler är att vänta. Jobb som ger Norrköpingsbor en lön och möjligheter att förverkliga sina drömmar. Jobb som ger ökade skatteintäkter till kommunen som vi kan anställa fler lärare och undersköterskor för och därmed förbättra välfärden, säger Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande.  

Järnvägsnätet runt Norrköping är hårt belastat. För att kunna sätta in flera tåg behöver fler spår byggas för att fler ska kunna resa och transportera gods på ett hållbart sätt.

– Fler spår behövs för att vi ska kunna fortsätta den gröna omställningen till mer hållbara resor och transporter, säger Anna Thörn, kommundirektör i Norrköpings kommun.

Ulf Eklöf, som är en av grundarna till Stadium poängterade Ostlänkens betydelse för näringslivet. Med bättre järnvägsanslutningar kan företaget få tillgång till fler potentiella medarbetare när pendlingsavstånden krymper. Ulf efterfrågade också snabba beslut kring järnvägens sträckning för att möjliggöra byggnation på mark som idag är låst på grund av planeringen av Ostlänken.

– Jag har drivit företag i Norrköpings sedan 1970-talet, aldrig har jag sett en sådan utveckling som finns just nu i staden, mycket tack vare Ostlänken. Nu behövs snabba beslut som gör att vi kan komma vidare med planering och byggande av två nya centrallager på Herstadberg som skulle generera omkring 200 nya jobb i Norrköping, säger Ulf Eklöf, grundare av Stadium.

Kontakt:
Anna Thörn
Titel: kommundirektör
Telefon: 0730-20 20 36

Olle Vikmång (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0706- 87 15 38

______________________________________________

Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 0725-97 09 00

Bilder

Kristian Schmidt, direktör för landtransporter European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE) överlämnade en EU-flagga till delegationen från Norrköping. Foto: Norrköpings kommun
Kristian Schmidt, direktör för landtransporter European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE) överlämnade en EU-flagga till delegationen från Norrköping. Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Problem med elevjournaler anmäls enligt lex Maria20.10.2021 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elevhälsans medicinska insatser gör en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller brister i överföringen av elevuppgifter från systemet som används för skolans administration till verksamhetssystemet för elevernas medicinska journaler. Ett hundratal elever inom grund- och gymnasieskolorna har antingen fått sin journal på fel skola, journaler på två skolor samtidigt eller ingen journal alls.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum