Linköpings kommun – Politik

Fokus på trygghet och förskola i Allians för Linköpings tilläggsbudget för 2022

Dela

Den 14 december kommer kommunstyrelsen att besluta om Linköpings kommuns tilläggsbudget för 2022. En tilläggsbudget som Allians för Linköping avser fokusera på bland annat ökad trygghet och förskoleverksamheten.

- Tack vare förbättrade skatteintäkter kan vi nu stärka kommunens verksamheter ytterligare inför 2022 och totalt tillför vi den kommunala välfärden över 400 miljoner kronor. Vi ökar också kommunens ekonomiska beredskap att hantera de stora osäkerheterna med Coronapandemins utveckling, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Nu tillför vi en personalförstärkning till förskolan. Vi måste kunna garantera en trygg förskola med hög kvalité och bra arbetsmiljö. Det innebär ökade möjligheter för våra barn att lyckas men ger också vår kompetenta personal bättre förutsättningar, säger Åsa Wennergren (L).

- Våra medarbetare är en förutsättning för kommunens framgång, därför behöver vi ta vårt arbetsgivaransvar och investera i säkerheten så att alla känna sig trygga på arbetet. Linköpings kommun ska aktivt och systematiskt förebygga risker, undanröja hot och genom en god planering minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet och egendom, avslutar Denisé Cassel (KD).

I tilläggsbudgeten föreslås att 100 miljoner kronor (mnkr) fördelas i utökade budgetramar enligt nedan:

  • Barn- och Ungdomsnämnden tillförs 42 mnkr för personalförstärkning inom förskolan. Nytt riktat statsbidrag i statsbudgeten ger ytterligare 8 mnkr till förskolan i Linköping.
  • Social- och omsorgsnämnden tillförs 10 mnkr för förstärkning av avhopparverksamhet, brottsförebyggande arbete och socialsekreterare som utreder barn- och unga som begår brott och/eller som vistas i kriminella miljöer.
  • Kommunstyrelsen tillförs 12 mnkr till arbetet med intern säkerhet. Dessa medel kommer att fördelas ut på flera nämnder.
  • Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1,25 mnkr som ska användas till samverkansavtal med Linköpings FC för genomförande av Fadderakademin 2022 (0,5 mnkr) samt till bidrag till Östergötlands Museum för att museet inte ska höja inträdesavgiften (0,75 mnkr)
  • Kommunfullmäktige tillförs 0,5 mnkr för utökade kostnader på grund av återtagande av verksamhet efter pandemin.
  • Kommunstyrelsens resursmedel tillförs 34,25 mnkr bl.a. för att möta upp osäkerheter pga av Coronapandemin och för utökade reserver för segregationsförebyggande insatser.

Den 14 december kommer kommunstyrelsen även att fatta beslut om fördelning av kommunstyrelsens medel för trygghetspaket för åren 2022 och 2023, enligt nedan:

  • Social- och omsorgsnämnden tillförs 5,5 mnkr för utökning av områdesteam och förstärkning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. (2022 + 2023)
  • Kultur och fritidsnämnden tillförs 3 mnkr till förstärkt fritidsverksamhet som säkerställer skolgång och trygghetsskapande föreningsstöd.(2022+2023)
  • Arbetsmarknadsnämnden tillförs 1,5 mnkr för arbetet mot bidragsbrott. Nämndens bedömning är att arbetet finansieras inom ordinarie ekonomiska ram från 2023. (2022)
  • Kvarvarande 5 mkr för 2022 och 6,5 mkr för 2023  kommer bland annat att användas till förstärkning av ordningsvakter, kamerabevakning, frivillig resursgrupp, nattvandring och förstärkt samordning av kommunens arbete mot segregation.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 43
582 23 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum